Warranty

Anex- ის გახანგრძლივებული გარანტია

მოქმედების ვადა: 
m/type, m/type PRO, l/type, e/type, Quant, IQ: 2 წელი + 1 წელი
Air-X, Air-X Travel Cot, Air-Z: 1 წელი

სავალდებულო პირობა: გარანტიის 1 დამატებითი წელი გათვალისწინებულია მხოლოდ ეტლის რეგისტრაციის შემთხვევაში.

ანექსი გაძლევთ შესაძლებლობას ისარგებლოთ ორწლიანი გახანგრძლივებული გარანტიით შემდეგი მოდელების ეტლებზე:
m/type, m/type PRO, l/type, e/type, IQ და Quant.

Air-x, Air-X Travel Cot და Air-Z ეტლების გარანტია არის ერთი წელი.

გარანტია მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი შეძენილია ავტორიზებული დილერისაგან, მას აუცილებლად უნდა ახლდეს პროდუქტის რეგისტრაციის სწორად შევსებული ფორმა და შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტის ორიგინალი.

თუ თქვენ ANEX-ის პროდუქცია საჩუქრად გადმოგეცათ, შეამოწმეთ შეძენილი პროდუქტის დამადასტურებელი დოკუმენტის არსებობა (ქვითარი/აქტი/ინვოისი). კომპანია მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს საგარანტიო მომსახურების გაწევას, თუ თქვენ წარმოადგენთ ზემოხსენებული დოკუმენტებიდან ერთ-ერთს.

ANEX-ის პროდუქცია გარანტია არ ვრცელდება ზარალზე ან ხარჯებზე, რომლებიც დაკავშირებულია დეფექტებთან, რომლებიც გამოწვეულია Anex-ის პროდუქტის გამოუყენებლობით ან შენახვით, როგორც ეს მითითებულია სახელმძღვანელოებში ან/და პროდუქტის შესაფუთ მასალებზე. შეზღუდული გარანტია, ასევე, არ ვრცელდება პროდუქტზე, რომელიც შეიცვალა ან განახლდა ტექნიკური სპეციფიკის გამო.

გარანტია ვრცელდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც პროდუქტი შეძენილია უფლებამოსილ დილერთან/გამყიდველთან ან ჩვენს ოფიციალურ ონლაინ მაღაზიაში, როდესაც მიწოდებულია დასრულებული და სწორად შევსებული საგარანტიო, რეგისტრაციისა და შეძენის ორიგინალი მტკიცებულება.
გთხოვთ, შეინახოთ შესყიდვის მტკიცებულება ამ შეზღუდული გარანტიისთვის.

თუ საჩუქრად მიიღებთ Anex-ის ეტლს, მოითხოვეთ ქვითარი, რადგან ჩვენ არ შეგვიძლია უზრუნველვყოთ საგარანტიო მომსახურება შეძენის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე.
პროდუქტის წარუმატებლობისას ნებისმიერი პრეტენზიის შესახებ უნდა მიმართოთ თქვენს გამყიდველს ან შეავსოთ ონლაინ ფორმა დეტალური ინფორმაციით ანექსის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე მომსახურების განყოფილებაში.

გარანტიის ფარგლებში პროდუქტის შეკეთებას ახორციელებს მწარმოებელი, უფლებამოსილი სერვისცენტრი ან უფლებამოსილი წარმომადგენელი.
საგარანტიო პერიოდი გრძელდება, შესაბამისად, მომსახურეობის საჭირეობიდან გამომდინარე.
გარანტიის მიმწოდებელი პირი განსაზღვრავს ეტლის შეკეთების მეთოდებს.
აუცილებელია სუფთა პროდუქტის მიწოდება, ნაწილის რომელზეც მოითხოვება მომსახურება.
საგარანტიო ფურცლის დაკარგვის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ Anex-ის სერვის გუნდს, რომ გამოიყენოთ თქვენი შევსებული მონაცემები გარანტიის ონლაინ რეგისტრაციის დროს.
გარანტია მოქმედებს მხოლოდ იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე, სადაც შეძენილია პროდუქტი.
გარანტიის ჩანაცვლების შემთხვევაში, კომპანია იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები დიზაინში მის გასაუმჯობესებლად, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.
Anex-ი უზრუნველყოფს ნაწილების ჩანაცვლებას ან შეაკეთებს მას კომპანიის მიერ განსაზღვრული წესით.
Anex იტოვებს უფლებას შეცვალოს ნაწილები ახალი მოდელის ნაწილებით, ვინაიდან და რადგანაც პროდუქტი დროთა განმავლობაში უმჯობესდება.

დეფექტების შემთხვევაში, რომლებიც გამოწვეულია ჩვეულებრივი ცვეთით, როგორიცაა გაცვეთილი თვლები და ქსოვილები ყოველდღიური მოხმარებით, ნაკაწრები ჩარჩოზე და მასალების ბუნებრივი გაუფერულება დროთა განმავლობაში ან ტექნიკური ინსტრუქციის წესების დარღვევით.
დაზიანებისას ან შეკეთებისას, რომელსაც ახორციელებენ არაუფლებამოსილი წარმომადგენლები.
დეფექტებისთვის, რომლებიც გამოწვეულია ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში, სასწავლო ვიდეოებში ან Anex-ის სხვა მითითების დაუცველობით.
მომხმარებლის ან სხვა პირის მიერ მიყენებული დაზიანებისას (მექანიკურად დაზიანებული კვანძები, გატეხვა, ჩაღრმავებები, ძალისგან გამოწვეული დეფორმაციები)
გამოყენებული თვლებისთვის, რომლებიც დაზიანდა ან გაიჭედა მექანიკური მოქმედებების გამო; ბუნებრივი ცვეთა ან რესურსების ამოწურვა.
მომხმარებლის მიერ მიყენებული შემთხვევითი ზარალის ან უყურადღებო დამოკიდებულების ან გამოყენების შედეგად მიყენებული ზიანისათვის; ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული ზიანი (ბუნებრივი მოვლენები).
პროდუქტის დატვირთვით ან საჰაერო ტრანსპორტირებისას დაზიანების შემთხვევაში.
აქსესუარების გამოყენების შემთხვევაში, რომლებიც არ არის წარმოებული Anex – ის მიერ.
ტექსტილის მასალის დეფორმაციის შემთხვევაში.
იმ ეფექტებისთვის, რაც გამოწვეულია რყევის შედეგად და მოქლონების შესუსტებით.

ჩვენ ვიყენებთ ქუქიებს თქვენი გამოცდილების გასაუმჯობესებლად

Learn more