С натискането на бутона, вие приемате нашите политика за бисквитки

Anex удължена гаранция

Валидност: 
m/type, m/type PRO, l/type, e/type, Quant: 2 години + 1 допълнителна година
AIR-X, AIR-Z:  1 години 

Задължително условие: Допълнителната година гаранция се предоставя само след регистрация на закупена детска количка.

• Anex предоставя 2-годишна ANEX УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ (наричана за кратко "гаранция") на следните детски колички: m/type, m/type PRO, l/type, e/type и Quant за период от 2 години. За да отговорите на условията на допълнителната едногодишна гаранция, трябва да регистрирате вашата детска количка Anex на официалната ни уеб страница в рамките на 3 месеца след покупката и да пазите оригиналната си касова бележка, фактура или друг документ, който потвърждава плащането и съдържа датата на покупката.

• За количките AIR-X и AIR-Z гаранционният срок е 1 година.

• Гаранцията на Anex е валидна само за първоначалния купувач, важи от датата на покупката и се отнася за дефекти при производството или използваните материали, появили се в резултат на нормална употреба и при спазване на указаните инструкции.

• Гаранцията на Anex не покрива неоторизирани покупки на продукта, предназначени за препродажба или за друга търговска употреба, като например отдаване под наем на продукта на трети страни.

• Тази ограничена гаранция не покрива щети или разходи, свързани с дефекти, причинени от употреба, поддръжка или съхранение на продукта Anex, които не съответстват с инструкциите в приложените към продукта ръководства или други материали, осигурени от производителя. Удължената гаранция не се отнася и за продукт, който е бил променен или модифициран спрямо фабричните спецификации.

• Гаранцията се прилага само при условие, че продуктът е закупен от оторизиран дилър и че купувачът може да предостави правилно попълнена гаранционна регистрация заедно с оригиналния документ, удостоверяващ покупката.

• МОЛЯ, ПАЗЕТЕ ОРИГИНАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ПОКУПКАТА, ЗА ДА ИМАТЕ ПРАВО НА ГАРАНЦИОННА УСЛУГА.

• Ако получите вашата количка Anex като подарък, моля не забравяйте да поискате оригиналната касова бележка, тъй като не можем да предоставим гаранционно обслужване без доказателство за покупка.

• Всякакви претенции, свързани с неизправности на продукта, трябва да бъдат адресирани до търговеца, от когото сте закупили този продукт или чрез попълване на онлайн формуляр с подробна информация на официалния уебсайт на Anex в раздела Услуги.

• Гаранционният ремонт се извършва от производителя, упълномощен негов представител или оторизиран сервизен център.

• Гаранционният срок се удължава съответно с времето на гаранционното обслужване.

• Субектът, който предоставя гаранцията, определя начина на гаранционното обслужване на продукта.

• Необходимо е продуктът да се достави в чист вид, за да може да бъде предявена гаранцията.

• В случай на загуба на гаранционната карта, моля свържете се с екипа за обслужване на Anex, за да използвате данните, които сте попълнили по време на онлайн регистрацията на вашата гаранция.

• Гаранцията на Anex е валидна и обвързваща само в държавата, в която сте закупили продукта.

• В случай на гаранционна подмяна, компанията си запазва правото да внесе промени в дизайна на продукта без предварително уведомяване за подобрение.

• Anex предоставя резервни части или извършва ремонтно обслужване по начин, който е определен от компанията.

• Anex си запазва правото да замени частите с нови модели поради промяна или усъвършенстване на продукта с течение на времето.

• При дефекти, причинени от обичайна употреба, като износени колела и тъкани по време на ежедневното използване, драскотини по рамката и естествено обезцветяване на материали с течение на времето или поради неправилно спазване на инструкциите за употреба и поддръжка.

• При щети или ремонти, администрирани от неоторизирани лица и сервизни центрове или неупълномощени представители.

• При дефекти, причинени от неспазване на ръководството за експлоатация, видеата с инструкции или други видове указания на Аnex, свързани с употребата и поддръжката на продуктите.

• При повреди и наранявания, причинени от клиент или друго лице (механично повредени връзки, счупвания, разкъсвания, пукнатини, усуквания и деформации, причинени при приложена сила).

• При употребявани колела на детската количка, които са повредени, спукани или пробити поради механични действия, естествено износване на материалите и амортизация.

• При случайни щети, причинени от клиент, нанесени при небрежно отношение при употреба, както и в резултат от природни явления и бедствия.

• При наранявания по време на пренасяне, съхранение и транспорт на продукта и при повреда на товара.

• В случай на употреба и монтаж на аксесоари и части, които не са произведени от Anex.

• В случай на текстилни деформации.

• При оплаквания, предизвикани от вибрациите и страничното движение на детската количката и отслабването на конструкцията при нитовете.

Как да се грижим за количката

Уверете се, че се грижите за бебешката количка правилно. Следвайте насоките в тази инструкция и поддържайте количката в добро функционално състояние и в изряден външен вид.

Моля уверете се, че количката се поддържа чиста и суха (както покритието, така и рамката). В случай че количката се замърси или намокри, тя трябва да бъде подсушена и металните части да бъдат почистят със суха кърпа. Избягвайте попадане на мръсотия (пясък, прах и др.) върху количката или почистете нечистотиите от количката възможно най-скоро. Моля обърнете внимание, че ако не го направите, продуктът може да спре да функционира частично или напълно.

Почистването на покритието на количката може да се извърши с мокра кърпа или четка и препарат. Няма нужда да се сваля покритието.

Цветът на материалите и текстила може да избледнее при продължително излагане на слънчева светлина.

Нивото на износване на колелата трябва да се контролира; колелата трябва да се почистват от мръсотията. Налягането в надуваемите колела трябва да се поддържа на 0,8 бара.

Освен това, в количката има осем сачмени лагера (по 2 на всяко колело), ​​които трябва редовно да се смазват и да се предпазват от мръсотия и течности. В случай че такива вещества попаднат в лагерите, те трябва да бъдат почистени, изсушени и намазани с няколко капки масло. При разливане на масло, почистете със суха кърпа.

 • ‒ изображение
 • ‒ изображение

Моля уверете се, че количката се поддържа чиста и суха (както покритието, така и рамката). В случай че количката се замърси или намокри, тя трябва да бъде подсушена и металните части да бъдат почистят със суха кърпа. Избягвайте попадане на мръсотия (пясък, прах и др.) върху количката или почистете нечистотиите от количката възможно най-скоро. Моля обърнете внимание, че ако не го направите, продуктът може да спре да функционира частично или напълно.

Почистването на покритието на количката може да се извърши с мокра кърпа или четка и препарат. Няма нужда да се сваля покритието.

Цветът на материалите и текстила може да избледнее при продължително излагане на слънчева светлина.

Нивото на износване на колелата трябва да се контролира; колелата трябва да се почистват от мръсотията. Налягането в надуваемите колела трябва да се поддържа на 0,8 бара.

Освен това, в количката има осем сачмени лагера (по 2 на всяко колело), ​​които трябва редовно да се смазват и да се предпазват от мръсотия и течности. В случай че такива вещества попаднат в лагерите, те трябва да бъдат почистени, изсушени и намазани с няколко капки масло. При разливане на масло, почистете със суха кърпа.

 • ‒ изображение
 • ‒ изображение
 • ‒ изображение

Моля уверете се, че количката се поддържа чиста и суха (както покритието, така и рамката). В случай че количката се замърси или намокри, тя трябва да бъде подсушена и металните части да бъдат почистят със суха кърпа. Избягвайте попадане на мръсотия (пясък, прах и др.) върху количката или почистете нечистотиите от количката възможно най-скоро. Моля обърнете внимание, че ако не го направите, продуктът може да спре да функционира частично или напълно.

Почистването на покритието на количката може да се извърши с мокра кърпа или четка и препарат. Няма нужда да се сваля покритието.

Цветът на материалите и текстила може да избледнее при продължително излагане на слънчева светлина.

Нивото на износване на колелата трябва да се контролира; колелата трябва да се почистват от мръсотията. Налягането в надуваемите колела трябва да се поддържа на 0,8 бара.

Освен това, в количката има осем сачмени лагера (по 2 на всяко колело), ​​които трябва редовно да се смазват и да се предпазват от мръсотия и течности. В случай че такива вещества попаднат в лагерите, те трябва да бъдат почистени, изсушени и намазани с няколко капки масло. При разливане на масло, почистете със суха кърпа.

 • ‒ изображение
 • ‒ изображение
 • ‒ изображение

Моля уверете се, че количката се поддържа чиста и суха (както покритието, така и рамката). В случай че количката се замърси или намокри, тя трябва да бъде подсушена и металните части да бъдат почистят със суха кърпа. Избягвайте попадане на мръсотия (пясък, прах и др.) върху количката или почистете нечистотиите от количката възможно най-скоро. Моля обърнете внимание, че ако не го направите, продуктът може да спре да функционира частично или напълно.

Почистването на покритието на количката може да се извърши с мокра кърпа или четка и препарат. Няма нужда да се сваля покритието.

Цветът на материалите и текстила може да избледнее при продължително излагане на слънчева светлина.

Нивото на износване на колелата трябва да се контролира; колелата трябва да се почистват от мръсотията. Налягането в надуваемите колела трябва да се поддържа на 0,8 бара.

Освен това, в количката има осем сачмени лагера (по 2 на всяко колело), ​​които трябва редовно да се смазват и да се предпазват от мръсотия и течности. В случай че такива вещества попаднат в лагерите, те трябва да бъдат почистени, изсушени и намазани с няколко капки масло. При разливане на масло, почистете със суха кърпа.

 • ‒ изображение
 • ‒ изображение
 • ‒ изображение

Регистрация на продукт

Регистрирайте Вашата детска количка в рамките на 3 месеца след датата на покупката, за да получите допълнителна едногодишна гаранция от Anex.

Ако имате нужда от съдействие при попълване на формуляра, моля свържете се с нас на: [email protected]

Информация за фирмата продавач

Заявка за обслужване

За да заявите услуга по поддръжка, моля попълнете формуляра по-долу.
Наш представител ще се свърже с Вас в кратък срок, за да Ви предложи най-ефективното решение за Вашата конкретна ситуация. 

Моля бъдете спокойни, че ще придвижим Вашата заявка и със сигурност ще я вземем предвид при подобрението на нашите продукти.

Ръководства и каталози

Разгледайте най-новите каталози на нашите продукти. Вътре ще намерите подробна информация за детските колички Anex.

Изтеглете ръководството - това ще ви помогне да сглобите количка по правилния начин. Тук ще научите на какво трябва да обърнете внимание и какво не трябва да правите при употребата на количката. Вижте приложените в този раздел файлове.

 

Изберете вашето местоположение