Warranty

Anex удължена гаранция

Валидност: 
m/type, m/type PRO, l/type, e/type, Quant, IQ: 2 години + 1 допълнителна година
Air-X, Air-X Travel Cot, Air-Z: 1 години 

Задължително условие: Допълнителната година гаранция се предоставя само след регистрация на закупена детска количка.

• Anex предоставя 2-годишна ANEX УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ (наричана за кратко "гаранция") на следните детски колички: m/type, m/type PRO, l/type, e/type, IQ и Quant за период от 2 години. За да отговорите на условията на допълнителната едногодишна гаранция, трябва да регистрирате вашата детска количка Anex на официалната ни уеб страница в рамките на 3 месеца след покупката и да пазите оригиналната си касова бележка, фактура или друг документ, който потвърждава плащането и съдържа датата на покупката.

• За количките Air-X, Air-X Travel Cot и Air-Z гаранционният срок е 1 година.

• Гаранцията на Anex е валидна само за първоначалния купувач, важи от датата на покупката и се отнася за дефекти при производството или използваните материали, появили се в резултат на нормална употреба и при спазване на указаните инструкции.

• Гаранцията на Anex не покрива неоторизирани покупки на продукта, предназначени за препродажба или за друга търговска употреба, като например отдаване под наем на продукта на трети страни.

• Тази ограничена гаранция не покрива щети или разходи, свързани с дефекти, причинени от употреба, поддръжка или съхранение на продукта Anex, които не съответстват с инструкциите в приложените към продукта ръководства или други материали, осигурени от производителя. Удължената гаранция не се отнася и за продукт, който е бил променен или модифициран спрямо фабричните спецификации.

• Гаранцията се прилага само при условие, че продуктът е закупен от оторизиран дилър и че купувачът може да предостави правилно попълнена гаранционна регистрация заедно с оригиналния документ, удостоверяващ покупката.

• МОЛЯ, ПАЗЕТЕ ОРИГИНАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ПОКУПКАТА, ЗА ДА ИМАТЕ ПРАВО НА ГАРАНЦИОННА УСЛУГА.

• Ако получите вашата количка Anex като подарък, моля не забравяйте да поискате оригиналната касова бележка, тъй като не можем да предоставим гаранционно обслужване без доказателство за покупка.

• Всякакви претенции, свързани с неизправности на продукта, трябва да бъдат адресирани до търговеца, от когото сте закупили този продукт или чрез попълване на онлайн формуляр с подробна информация на официалния уебсайт на Anex в раздела Услуги.

• Гаранционният ремонт се извършва от производителя, упълномощен негов представител или оторизиран сервизен център.

• Гаранционният срок се удължава съответно с времето на гаранционното обслужване.

• Субектът, който предоставя гаранцията, определя начина на гаранционното обслужване на продукта.

• Необходимо е продуктът да се достави в чист вид, за да може да бъде предявена гаранцията.

• В случай на загуба на гаранционната карта, моля свържете се с екипа за обслужване на Anex, за да използвате данните, които сте попълнили по време на онлайн регистрацията на вашата гаранция.

• Гаранцията на Anex е валидна и обвързваща само в държавата, в която сте закупили продукта.

• В случай на гаранционна подмяна, компанията си запазва правото да внесе промени в дизайна на продукта без предварително уведомяване за подобрение.

• Anex предоставя резервни части или извършва ремонтно обслужване по начин, който е определен от компанията.

• Anex си запазва правото да замени частите с нови модели поради промяна или усъвършенстване на продукта с течение на времето.

• При дефекти, причинени от обичайна употреба, като износени колела и тъкани по време на ежедневното използване, драскотини по рамката и естествено обезцветяване на материали с течение на времето или поради неправилно спазване на инструкциите за употреба и поддръжка.

• При щети или ремонти, администрирани от неоторизирани лица и сервизни центрове или неупълномощени представители.

• При дефекти, причинени от неспазване на ръководството за експлоатация, видеата с инструкции или други видове указания на Аnex, свързани с употребата и поддръжката на продуктите.

• При повреди и наранявания, причинени от клиент или друго лице (механично повредени връзки, счупвания, разкъсвания, пукнатини, усуквания и деформации, причинени при приложена сила).

• При употребявани колела на детската количка, които са повредени, спукани или пробити поради механични действия, естествено износване на материалите и амортизация.

• При случайни щети, причинени от клиент, нанесени при небрежно отношение при употреба, както и в резултат от природни явления и бедствия.

• При наранявания по време на пренасяне, съхранение и транспорт на продукта и при повреда на товара.

• В случай на употреба и монтаж на аксесоари и части, които не са произведени от Anex.

• В случай на текстилни деформации.

• При оплаквания, предизвикани от вибрациите и страничното движение на детската количката и отслабването на конструкцията при нитовете.

Ние използваме бисквитки, за да направим вашето изживяване по-добро

Научете повече