Anex Termeni de confidențialitate

Compania noastră pune mare preț pe protecția dreptului dvs. la viața privată. De aceea,  gestionăm cu mare grijă datele cu caracter personal și le prelucrăm doar în condițiile de confidențialitate detaliate mai jos, precum și în conformitate cu prevederile legale și reglementările europene și naționale cu privire la prelucrarea și siguranța datelor cu caracter personal.

Ce date cu caracter personal prelucrăm:  

Răspundem pentru toate datele cu caracter personal pe care la colectăm despre dvs. cu ocazia înregistrării pe pagina noastră. Aici se numără numele dvs, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, precum și alte date cu caracter personal pe care le primim, cum  ar fi de la aplicațiile pentru locuri de muncă sau de la cei care s-au abonat la newsletter-ul nostru. Răspunderea pentru implementarea prevederilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal îi revine companiei Anex, cu adresa legală: str. 8 Eu Tong Sen Street #17-88, THE CENTRAL Office tower 2 Singapore 059818.                                            

Cum folosim datele dvs. cu caracter personal: Folosim datele dvs. cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligației noastre către dvs. și pentru a vă oferi un serviciu la standarde corespunzătoare. Putem folosi datele dvs. cu caracter personal să vă trimitem informații cu privire la riscurile de securitate asociate produselor noastre; să păstrăm profilul dvs. de utilizator, dacă v-ați făcut un cont pe pagina noastră; să vă trimitem informații precum și în scopuri publicitare. Datele dvs. nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar, în scopul sus menționat sau conform cerințelor legale.

Cum protejăm datele dvs.:

Am luat măsuri de natură tehnică și organizațională pentru a vă proteja împotriva pierderii datelor, al furtului de date sau al accesului neautorizat. Încercăm în permanență să ne îmbunătățim măsurile de securitate, ținând cont de progresul tehnologic și de noile evoluții tehnologice. Vă recomandăm ca și dvs. la rândul vostru să vă asigurați că mijloacele dvs. de comunicare electronică sunt protejate corespunzător.                                  

Linkuri către alte site-uri:

Pagina noastră poate conține link-uri către alte site-uri. Astfel de linkuri sunt oferite doar cu titlu informativ și de regulă, ne ajută să facem publice informații sau să ilustrăm materialele postate. Nu garantăm integralitatea și acuratețea informațiilor postate pe alte site-uri. Condițiile de utilizare și politicile de confidențialitate pot diferi de cele al altor site-uri. Nu suntem responsabili pentru acțiunile altor site-uri, nici în ceea ce privește amplasarea informațiilor, inclusiv dacă este vorba despre un link care trimite către pagina noastră și nici în ceea ce privește colectarea și utilizarea datelor despre vizitatori. Plasarea unor linkuri care redirecționează către alte pagini web nu înseamnă că pagina respectivă constituie o sursă fiabilă de informații.

Persoana vizată are dreptul:

Să afle unde sunt stocate datele sale cu caracter personal, scopul colectării acestora, numele, locația și/sau reședința proprietarului sau al persoanei responsabile cu gestionarea datelor cu caracter personal, sau să poată dea instrucțiuni corespunzătoare unor persoane autorizate cu privire la modalitatea în care aceste informații pot fi obținute, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel; să primească informații cu privire la condițiile în care poate își poate accesa datele sale cu caracter personal, inclusiv informații cu privire la terțe persoane cărora datele cu caracter personal sunt transferate, acces la propriile date personale, să i se furnizeze informațiile solicitate în cel mult treizeci de zile calendaristice de la data primirii unei astfel de solicitări, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel, să i se confirme dacă datele sale cu caracter personal sunt stocate în baza de date relevantă cu date cu caracter personal, respectiv să i se pună la dispoziție conținutul  fișierului cu datele sale personale care sunt stocate;  să formuleze o solicitare motivată către proprietarul datelor cu caracter personal în care se opune prelucrării datelor cu caracter personal, să  formuleze o solicitare motivată ca datele sale personale să fie  modificate sau distruse de către proprietarul și persoana responsabilă de gestionarea datelor cu caracter personal, dacă aceste date sunt prelucrate ilegal sau într-o manieră care nu prezintă încredere; să-și protejeze datele cu caracter personal de prelucrare ilegală, de pierdere accidentală, distrugere, daune cauzate de ascunderea deliberată a unor informații, nefurnizarea sau furnizarea la momentul nepotrivit al unor asemenea informații, respectiv  dreptul de a se proteja împotriva furnizarea unor informații false sau care prejudiciază onoarea, demnitatea sau reputația profesională al individului;  de a depune o plângere cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal la instituțiile publice sau funcționari publici ale căror competențe includ asigurarea protecției datelor cu caracter personal, sau să se adreseze instanței; să solicite aplicarea de sancțiuni în cazul în care au fost încălcate prevederile legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal; de a avertiza, cu ocazia autorizării prelucrării datelor sale personale, cu privire la limitarea dreptului de a prelucra aceste date; de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal; alte drepturi prevăzute de lege.

Aceste cereri trebuie adresate în scris, fie prin e-mail la adresa: [email protected], sau prin corespondență la adresa: AVALEX PTE. LTD., 8 Eu Tong Sen Street #17-88, THE CENTRAL Office tower 2 Singapore 059818.

Modulele cookie

Modulele cookie sunt stocate și folosite pe durata operării paginii, pentru a susține funcționalitatea paginii și a lansării acestora. Printre informațiile despre vizitatori reținute și folosite atunci când reveniți pe site se numără: limba de navigare, datele folosite pentru autentificare, locația dvs. și alte informații ce țin de configurarea navigării pe internet. Cookie-urile permit, de asemenea, să urmărim și să depistăm încălcarea politicii de confidențialitate respectiv a Condițiilor de utilizare al paginii noastre web de către vizitatori.  Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Regulamentul general privind protecția datelor sau ”GDPR” acordă persoanelor fizice anumite drepturi cu privire la datele lor cu caracter personal. Setările noastre de protejare a vieții private îi ajută pe utilizatori să profite de aceste drepturi. Drepturile acordate cetățenilor sunt, cu excepția celor limitate de legislația aplicabilă, următoarele:

Dreptul de acces – dreptul de a fi informat cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm

Dreptul la rectificare –dreptul de a solicita să modificăm sau să actualizăm datele dvs. cu caracter personal,dacă acestea sunt inexacte sau incomplete

Dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a solicita ștergerea datelor personale care vă privesc  

Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a solicita întreruperea permanentă sau provizorie a procesării datelor dvs. cu caracter personal, în tot sau în parte

Dreptul la opoziție - dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care vă aflați; dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct

Dreptul la portabilitatea datelor –  dreptul de a solicita o copie în format electronic a datelor personale care vă privesc; dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, și

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru a vă permite să exercitați aceste drepturi cu ușurință și să vă înregistrați preferințele în ceea ce privește modul în care site-ul nostru folosește datele dvs. cu caracter personal, am întocmit o listă de principii relevante care poate fi consultată pe pagina noastră intitulată Politica de confidențialitate.

Contactați-ne, deveniți partenerul nostru în acest proces - aici puteți specifica ce categorii de date personale ne permiteți să prelucrăm. Dacă aveți orice întrebări legate de confidențialitatea datelor dvs., de drepturile dvs. sau de modul în care să le exercitați în legătură cu prelucrarea, vă rugăm să ne contactați. Vom adresa solicitarea dvs. într-un termen rezonabil, după verificarea identității dvs.

Modificări ale Politicii de confidențialitate:

Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic politica noastră de confidențialitate. Modificările aduse vor fi postate pe acest site.