Kliknutím na tlačidlo súhlasíte s našimi pravidlami pre súbory cookie

Záruka

Garantujeme dobré a správne fungovanie zakúpeného kočíka, ak je používaný spôsobom, vhodným na jeho účel a v súlade s prevádzkovou príručkou. Pred použitím výrobku si prečítajte a porozumiete záručným podmienkam.

Záruka poskytnutá na predaný tovar zaniká v prípade nesprávneho použitia, odlišného od pokynov uvedených v tomto návode.

• Oficiálna záruka je k dispozícii, ak je k dispozícii potvrdenie o zaplatení/ zaplatení s pečiatkou/ faktúrou.
• Anex poskytuje záruku na všetky kočíky, zakúpené v období do 12 mesiacov, za predpokladu, že sú používané podľa určenia. Záručná doba sa môže líšiť podľa aktuálneho právneho výkladu, pokiaľ ide o právnu ochranu spotrebiteľa v krajine, kde je predmet zakúpený. Záruka je poskytovaná iba prvému majiteľovi a nemožno ju postúpiť iným stranám.
• Akékoľvek reklamácie, týkajúce sa neplnenia produkte by mali byť adresované predajcovi alebo vyplnením formulára s podrobnými informáciami na anexbaby.com v sekcii Služby.
• Záručnú opravu vykonáva výrobca, autorizované servisné stredisko alebo autorizovaný zástupca.
• Záručná doba je predĺžená o dobu opravy.
• Subjekt, poskytujúcej záruku, definuje metódy opravy kočíka.
• Produkt, ktorý je predmetom reklamácie, by mal byť čistý.
• V prípade straty záručného listu môžete použiť registráciu na webových stránkach.
• Výrobná záruka platí len pre takú krajinu, kde nákup vykonáva oficiálny zástupca spoločnosti Anex.

• V prípade poškodenia, spôsobeného nesprávnym použitím, napr. vytiahnutím rebríčku alebo sklonom, alebo tiež nesprávnou starostlivosťou o výrobok.
• Pre opravu prvkov rámu a opravy, ktoré boli vykonané neautorizovanými zástupcovia.
• Pre poškodenie a natrhnutie zo strany zákazníka alebo iných osôb (uzly, ktoré boli vyrobené mechanicky, závady, deformácie, zúženie, nespojitosti, spôsobené silou).
• Na použitá kola, ktorá v dôsledku mechanického pôsobenia bola poškodená alebo prepichnutá, na bežné opotrebovanie či vyčerpania životnosti.
• Na náhodné poškodenie spôsobené zákazníkom alebo poškodenia vzniknuté v dôsledku nedbanlivosti alebo nesprávneho použitia; poškodenie v dôsledku živelných pohrôm (Prírodných javov).
• V prípade poškodenia výrobku v dôsledku vonkajšieho nárazu, napríklad počas prepravy batožiny.
• Ak bol výrobok deformovaný alebo poškodený kvôli preťaženiu, napríklad pri použití nadmernej hmotnosti (akýkoľvek ťažký predmet, ktorý visí na rukoväti, na zadnej strane alebo po stranách vozíka, narušuje jeho vyváženie. Maximálne zaťaženie tašky / batohu na rukoväti vozíka je 1kg a 2kg na koši. Maximálna hmotnosť dieťaťa vo vajíčku je 9 kg a 15 kg na sedačke) alebo pri použití výrobku na veľmi nerovnom povrchu.
• V prípade deformácie textilného materiálu. Všetky naše tkaniny spĺňajú normy, týkajúce sa stálosti farieb proti UV žiareniu. Avšak všetky textílie blednú, ak sú spôsobené dlhodobou expozíciou slnečnému žiareniu.

Pre zlepšenie vlastností výrobku si spoločnosť vyhradzuje právo na zmeny v projekte bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkom

Údržba a čistenie

Uistite sa, že sa správne postaráte o detský kočík. Postupujte podľa týchto pokynov a udržujte si kočík funkčný a dobre vyzerajúcí.

Uistite sa prosím, že kočík je čistý a suchý (ako látka, tak i rám). V prípade, že je kočík znečistený alebo mokrý, treba ho vysušiť a kovové časti vyčistiť suchou látkou. Vyhnite sa znečistení kočíka (piesok, prach atď.). Nečistoty odstráňte z kočíka čo najskôr. Upozorňujeme, že ak tak neurobíte, produkt môže čiastočne alebo úplne prestať fungovať.

Čistenie povlaku kočíka možno vykonať vlhkou handričkou alebo kefou a saponátom. Nie je potreba povlak odstraňovať.

Farba materiálov a textilu môže po dlhšiu dobu vystavení slnečnému žiareniu blednúť.

Mala by byť kontrolovaná úroveň opotrebenia kolies; kolieska by mala byť čistená od nečistôt. Tlak na nafukovacích kolieskach by mal byť udržiavaný na hodnote 0,8 baru.

Okrem toho je v kočíku 8 guľôčkových ložísk (2 v každom kole), ktorá by mali byť pravidelne olejované a chránené pred nečistotami a kvapalinami. V prípade, že sa takéto látky dostanú dnu, musí byť guľôčkové ložiská vyčistené, vysušené a namazané niekoľkými kvapkami oleja. Akýkoľvek únik oleja by mal byť utretie suchou handričkou.

 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok

Uistite sa prosím, že kočík je čistý a suchý (ako látka, tak i rám). V prípade, že je kočík znečistený alebo mokrý, treba ho vysušiť a kovové časti vyčistiť suchou látkou. Vyhnite sa znečistení kočíka (piesok, prach atď.). Nečistoty odstráňte z kočíka čo najskôr. Upozorňujeme, že ak tak neurobíte, produkt môže čiastočne alebo úplne prestať fungovať.

Čistenie povlaku kočíka možno vykonať vlhkou handričkou alebo kefou a saponátom. Nie je potreba povlak odstraňovať.

Farba materiálov a textilu môže po dlhšiu dobu vystavení slnečnému žiareniu blednúť.

Mala by byť kontrolovaná úroveň opotrebenia kolies; kolieska by mala byť čistená od nečistôt. Tlak na nafukovacích kolieskach by mal byť udržiavaný na hodnote 0,8 baru.

Okrem toho je v kočíku 8 guľôčkových ložísk (2 v každom kole), ktorá by mali byť pravidelne olejované a chránené pred nečistotami a kvapalinami. V prípade, že sa takéto látky dostanú dnu, musí byť guľôčkové ložiská vyčistené, vysušené a namazané niekoľkými kvapkami oleja. Akýkoľvek únik oleja by mal byť utretie suchou handričkou.

 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok

Uistite sa prosím, že kočík je čistý a suchý (ako látka, tak i rám). V prípade, že je kočík znečistený alebo mokrý, treba ho vysušiť a kovové časti vyčistiť suchou látkou. Vyhnite sa znečistení kočíka (piesok, prach atď.). Nečistoty odstráňte z kočíka čo najskôr. Upozorňujeme, že ak tak neurobíte, produkt môže čiastočne alebo úplne prestať fungovať.

Čistenie povlaku kočíka možno vykonať vlhkou handričkou alebo kefou a saponátom. Nie je potreba povlak odstraňovať.

Farba materiálov a textilu môže po dlhšiu dobu vystavení slnečnému žiareniu blednúť.

Mala by byť kontrolovaná úroveň opotrebenia kolies; kolieska by mala byť čistená od nečistôt. Tlak na nafukovacích kolieskach by mal byť udržiavaný na hodnote 0,8 baru.

Okrem toho je v kočíku 8 guľôčkových ložísk (2 v každom kole), ktorá by mali byť pravidelne olejované a chránené pred nečistotami a kvapalinami. V prípade, že sa takéto látky dostanú dnu, musí byť guľôčkové ložiská vyčistené, vysušené a namazané niekoľkými kvapkami oleja. Akýkoľvek únik oleja by mal byť utretie suchou handričkou.

 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok

Uistite sa prosím, že kočík je čistý a suchý (ako látka, tak i rám). V prípade, že je kočík znečistený alebo mokrý, treba ho vysušiť a kovové časti vyčistiť suchou látkou. Vyhnite sa znečistení kočíka (piesok, prach atď.). Nečistoty odstráňte z kočíka čo najskôr. Upozorňujeme, že ak tak neurobíte, produkt môže čiastočne alebo úplne prestať fungovať.

Čistenie povlaku kočíka možno vykonať vlhkou handričkou alebo kefou a saponátom. Nie je potreba povlak odstraňovať.

Farba materiálov a textilu môže po dlhšiu dobu vystavení slnečnému žiareniu blednúť.

Mala by byť kontrolovaná úroveň opotrebenia kolies; kolieska by mala byť čistená od nečistôt. Tlak na nafukovacích kolieskach by mal byť udržiavaný na hodnote 0,8 baru.

Okrem toho je v kočíku 8 guľôčkových ložísk (2 v každom kole), ktorá by mali byť pravidelne olejované a chránené pred nečistotami a kvapalinami. V prípade, že sa takéto látky dostanú dnu, musí byť guľôčkové ložiská vyčistené, vysušené a namazané niekoľkými kvapkami oleja. Akýkoľvek únik oleja by mal byť utretie suchou handričkou.

 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok

Zaregistrujte si kočík

Uistite sa, že kočík nie je falešný. Zaregistrujte sériové číslo kočíka a získajte záruku na pôvodný výrobok. 

Pre falšované produkty neposkytujeme záručný servis a nebudeme vám môcť pomôcť. Zoznam našich partnerov nájdete v sekcii «Obchody». 

Zaznamenali ste ťažkosti pri registrácii? Napíšte nám na: [email protected], radi vám pomôžeme vyriešiť problém. 

* Záručná doba je stanovená legislatívou vašej krajiny

Informácie predávajúceho spoločnosti

Požiadavka na službu

Tím Anexu neustále pracuje na zlepšovaní svojich produktov, aby uspokojil požiadavky zákazníkov, ktorí si vyberajú bezpečnosť, pohodlie a kvalitu. Úprimne ľutujeme a ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti, spôsobené používaním nášho produktu. S radosťou vám pomôžeme pri riešení tohto problému. 
Vyplňte prosím formulár. Potrebujeme viac informácií, aby sme mohli opraviť škody / problém čo najrýchlejšie a najpresnejšie. Náš odborník Vás bude v najkratšom možnom čase kontaktovať, aby ste koordinovali ďalšie akcie po vyplnení a registrácii formulára.

Stav aplikácie

Už ste podali žiadosť?  
Zadajte svoje registračné číslo a overte stav.

Návody na použitie a katalógy

Pozrite sa na najnovšie katalógy našich výrobkov. Vnútri nájdete podrobnejšie informácie o kočíkoch Anex. 

Stiahnite si návod na použitie, ktorý Vám pomôže správne zložiť kočík. Tam si nájdete informácie o tom, čomu by ste mali venovať osobitnú pozornosť, a čo by ste v žiadnom prípade nemali robiť, keď používate detský kočík.

Vyberte svoju polohu