Kliknutím na tlačidlo súhlasíte s našimi pravidlami pre súbory cookie

Predĺžená záruka Anex

Platnosť: 
m/type, m/type PRO, l/type, e/type, Quant: 2 roky + 1 rok
AIR-X, AIR-Z:  1 rok

Povinná podmienka: 1 ďalší rok záruky sa poskytuje len v prípade registrácie kočíka.

• Spoločnosť Anex poskytuje na tieto kočíky dvojročnú PREDĹŽENÚ ZÁRUKU ANEX (ďalej len „záruka“): m/type, m/type PRO, l/type, e/type a Quant na obdobie 2 rokov. Na získanie nároku na ďalší 1 rok záruky, všetko, čo musíte urobiť, je zaregistrovať kočík Anex na oficiálnej webovej stránke do 3 mesiacov od nákupu a uschovať si originálny doklad o kúpe (potvrdenie o platbe, ktoré obsahuje dátum nákupu).

• Na kočíky AIR-X a AIR-Z je záruka 1 rok.

• Záruka spoločnosti Anex je pre pôvodného kupujúceho od dátumu zakúpenia chránená proti chybám vo výrobe alebo materiáli na základe bežného používania a pokiaľ boli dodržané tieto pokyny.

• Záruka spoločnosti Anex sa nevzťahuje na neautorizovaných kupujúcich produktu určeného na ďalší predaj alebo kupujúcich, ktorí majú v úmysle použiť tento produkt na komerčné použitie, napríklad na prenájom produktu iným.

• Táto predĺžená záruka sa nevzťahuje na škody ani na výdavky spojené s chybami spôsobenými nepoužívaním, údržbou alebo skladovaním produktu Anex, ako je uvedené v príručkách alebo v iných obalových materiáloch produktu. • Predĺžená záruka sa tiež nevzťahuje na produkt, ktorý bol zmenený, upravený alebo modifikovaný podľa špecifikácií výrobcu.

• Záruka platí, iba ak je výrobok zakúpený u autorizovaného predajcu a ak je dodaný správne vyplnený záručný list a originálny doklad o kúpe.

• PROSÍM, DOKLAD O ZAKÚPENÍ SI USCHOVAJTE PRE ZÁRUČNÝ SERVIS.

• Ak dostanete kočík Anex ako darček, nezabudnite si vyžiadať potvrdenie, pretože bez dokladu o kúpe nemôžeme poskytnúť záručný servis.

• Akékoľvek reklamácie týkajúce sa zlyhania produktu by mali byť adresované vášmu predajcovi alebo vyplnením online formulára s podrobnými informáciami na oficiálnych webových stránkach Anex v sekcii Služby.

• Záručnú opravu vykonáva výrobca, autorizované servisné stredisko alebo autorizovaný zástupca.

• Záručná doba sa predlžuje zodpovedajúcim spôsobom na dobu údržby.

• Subjekt poskytujúci záruku určuje spôsoby opravy kočíka.

• Je potrebné dodať čistý produkt, kvôli ktorému je služba reklamovaná.

• V prípade straty záručného listu kontaktujte servisný tím Anex, aby použil údaje, ktoré ste vyplnili pri online registrácii vašej záruky.

• Záruka spoločnosti Anex je platná a uplatniteľná iba v krajine, kde ste výrobok zakúpili.

• V prípade výmeny záruky si spoločnosť vyhradzuje právo vykonať zmeny dizajnu týkajúce sa výkonu produktu bez predchádzajúceho upozornenia na vylepšenie.

• Spoločnosť Anex zabezpečí náhradné diely alebo vykoná opravy podľa pokynov spoločnosti.

• Spoločnosť Anex si vyhradzuje právo na výmenu dielov za novšie diely modelu, pretože produkt je vylepšený v priebehu času.

• Na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, ako sú opotrebované kolesá a textílie pri každodennom používaní, poškriabanie rámu a prirodzené zafarbenie materiálov v priebehu času alebo NEDODRŽIAVANÍM pokynov na údržbu.

• Za škody alebo opravy vykonané neautorizovaným zástupcom.

• Na chyby spôsobené nedodržaním pokynov v návode, vo filmoch s pokynmi alebo v iných pokynoch spoločnosti Anex.

• Za škody a roztrhnutie spôsobené zákazníkom alebo inou osobou (uzly, ktoré boli poškodené mechanicky, zlomeniny, priehlbiny, deformácie spôsobené silou).

• Na použité kolesá, ktoré boli poškodené alebo prerazené v dôsledku mechanického pôsobenia; prirodzené opotrebovanie alebo vyčerpanie zdrojov.

• Za náhodné škody spôsobené zákazníkom alebo škody spôsobené neopatrným prístupom alebo používaním; škody spôsobené prírodnými katastrofami (prírodnými javmi).

• V prípade poškodenia produktu leteckou dopravou alebo prepravou.

• V prípade použitia príslušenstva, ktoré nie sú vyrobené spoločnosťou Anex.

• V prípade deformácií textilného materiálu.

• Za účinky, ktoré priniesla oscilácia vozíka zo strany na stranu a oslabenie konštrukcie pri nitoch.

Údržba a čistenie

Uistite sa, že sa správne postaráte o detský kočík. Postupujte podľa týchto pokynov a udržujte si kočík funkčný a dobre vyzerajúcí.

Uistite sa prosím, že kočík je čistý a suchý (ako látka, tak i rám). V prípade, že je kočík znečistený alebo mokrý, treba ho vysušiť a kovové časti vyčistiť suchou látkou. Vyhnite sa znečistení kočíka (piesok, prach atď.). Nečistoty odstráňte z kočíka čo najskôr. Upozorňujeme, že ak tak neurobíte, produkt môže čiastočne alebo úplne prestať fungovať.

Čistenie povlaku kočíka možno vykonať vlhkou handričkou alebo kefou a saponátom. Nie je potreba povlak odstraňovať.

Farba materiálov a textilu môže po dlhšiu dobu vystavení slnečnému žiareniu blednúť.

Mala by byť kontrolovaná úroveň opotrebenia kolies; kolieska by mala byť čistená od nečistôt. Tlak na nafukovacích kolieskach by mal byť udržiavaný na hodnote 0,8 baru.

Okrem toho je v kočíku 8 guľôčkových ložísk (2 v každom kole), ktorá by mali byť pravidelne olejované a chránené pred nečistotami a kvapalinami. V prípade, že sa takéto látky dostanú dnu, musí byť guľôčkové ložiská vyčistené, vysušené a namazané niekoľkými kvapkami oleja. Akýkoľvek únik oleja by mal byť utretie suchou handričkou.

 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok

Uistite sa prosím, že kočík je čistý a suchý (ako látka, tak i rám). V prípade, že je kočík znečistený alebo mokrý, treba ho vysušiť a kovové časti vyčistiť suchou látkou. Vyhnite sa znečistení kočíka (piesok, prach atď.). Nečistoty odstráňte z kočíka čo najskôr. Upozorňujeme, že ak tak neurobíte, produkt môže čiastočne alebo úplne prestať fungovať.

Čistenie povlaku kočíka možno vykonať vlhkou handričkou alebo kefou a saponátom. Nie je potreba povlak odstraňovať.

Farba materiálov a textilu môže po dlhšiu dobu vystavení slnečnému žiareniu blednúť.

Mala by byť kontrolovaná úroveň opotrebenia kolies; kolieska by mala byť čistená od nečistôt. Tlak na nafukovacích kolieskach by mal byť udržiavaný na hodnote 0,8 baru.

Okrem toho je v kočíku 8 guľôčkových ložísk (2 v každom kole), ktorá by mali byť pravidelne olejované a chránené pred nečistotami a kvapalinami. V prípade, že sa takéto látky dostanú dnu, musí byť guľôčkové ložiská vyčistené, vysušené a namazané niekoľkými kvapkami oleja. Akýkoľvek únik oleja by mal byť utretie suchou handričkou.

 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok

Uistite sa prosím, že kočík je čistý a suchý (ako látka, tak i rám). V prípade, že je kočík znečistený alebo mokrý, treba ho vysušiť a kovové časti vyčistiť suchou látkou. Vyhnite sa znečistení kočíka (piesok, prach atď.). Nečistoty odstráňte z kočíka čo najskôr. Upozorňujeme, že ak tak neurobíte, produkt môže čiastočne alebo úplne prestať fungovať.

Čistenie povlaku kočíka možno vykonať vlhkou handričkou alebo kefou a saponátom. Nie je potreba povlak odstraňovať.

Farba materiálov a textilu môže po dlhšiu dobu vystavení slnečnému žiareniu blednúť.

Mala by byť kontrolovaná úroveň opotrebenia kolies; kolieska by mala byť čistená od nečistôt. Tlak na nafukovacích kolieskach by mal byť udržiavaný na hodnote 0,8 baru.

Okrem toho je v kočíku 8 guľôčkových ložísk (2 v každom kole), ktorá by mali byť pravidelne olejované a chránené pred nečistotami a kvapalinami. V prípade, že sa takéto látky dostanú dnu, musí byť guľôčkové ložiská vyčistené, vysušené a namazané niekoľkými kvapkami oleja. Akýkoľvek únik oleja by mal byť utretie suchou handričkou.

 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok

Uistite sa prosím, že kočík je čistý a suchý (ako látka, tak i rám). V prípade, že je kočík znečistený alebo mokrý, treba ho vysušiť a kovové časti vyčistiť suchou látkou. Vyhnite sa znečistení kočíka (piesok, prach atď.). Nečistoty odstráňte z kočíka čo najskôr. Upozorňujeme, že ak tak neurobíte, produkt môže čiastočne alebo úplne prestať fungovať.

Čistenie povlaku kočíka možno vykonať vlhkou handričkou alebo kefou a saponátom. Nie je potreba povlak odstraňovať.

Farba materiálov a textilu môže po dlhšiu dobu vystavení slnečnému žiareniu blednúť.

Mala by byť kontrolovaná úroveň opotrebenia kolies; kolieska by mala byť čistená od nečistôt. Tlak na nafukovacích kolieskach by mal byť udržiavaný na hodnote 0,8 baru.

Okrem toho je v kočíku 8 guľôčkových ložísk (2 v každom kole), ktorá by mali byť pravidelne olejované a chránené pred nečistotami a kvapalinami. V prípade, že sa takéto látky dostanú dnu, musí byť guľôčkové ložiská vyčistené, vysušené a namazané niekoľkými kvapkami oleja. Akýkoľvek únik oleja by mal byť utretie suchou handričkou.

 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok
 • ‒ obrázok

Registrácia produktu

Zaregistrujte Váš kočík v priebehu 3 mesiacov od dátumu zakúpenia, aby ste dostali dodatočnú záruku Anex 1 rok.

Ak potrebujete akýkoľvek druh pomoci pri vypĺňaní formulára, prosím, pošlite nám email na: [email protected] 

Informácie predávajúceho spoločnosti

Požiadavka servisu

Pre požiadanie o servis údržby, prosím, vyplňte formulár dolu.

Náš manažér Vás bude čoskoro kontaktovať, aby poskytol čo najefektívnejšie riešenie pre situáciu, ktorá sa vyskytla.

Prosím, buďte uistení, že Vašu požiadavku definitívne zmeníme na aktualizáciu produktu. 

Návody na použitie a katalógy

Pozrite sa na najnovšie katalógy našich výrobkov. Vnútri nájdete podrobnejšie informácie o kočíkoch Anex. 

Stiahnite si návod na použitie, ktorý Vám pomôže správne zložiť kočík. Tam si nájdete informácie o tom, čomu by ste mali venovať osobitnú pozornosť, a čo by ste v žiadnom prípade nemali robiť, keď používate detský kočík.

Milí skvelí rodičia, mnoho značiek teraz čelí globálnej kríze v oblasti dodávania spôsobenej Сovidom. Preto si, prosím, urobte objednávky vopred, aby ste si boli istí, že váš obľúbený Anex k vám dorazí čo najskôr.

Vyberte svoju polohu