Obchody v Slovaška

Uistite sa, že nakupujete len od autorizovaných predajcov uvedených nižšie. Výrobky predávané predajcami, ktorí nie sú uvedení v tomto zozname, môžu byť falšované, nespoľahlivé a nemusia mať nárok na záruku.