Warranty

Predĺžená záruka Anex

Platnosť: 
m/type, m/type PRO, l/type, e/type, Quant, IQ: 2 roky + 1 rok
Air-X, Air-X Travel Cot, Air-Z: 1 rok

Povinná podmienka: 1 ďalší rok záruky sa poskytuje len v prípade registrácie kočíka.

• Spoločnosť Anex poskytuje na tieto kočíky dvojročnú PREDĹŽENÚ ZÁRUKU ANEX (ďalej len „záruka“): m/type, m/type PRO, l/type, e/type, IQ a Quant na obdobie 2 rokov. Na získanie nároku na ďalší 1 rok záruky, všetko, čo musíte urobiť, je zaregistrovať kočík Anex na oficiálnej webovej stránke do 3 mesiacov od nákupu a uschovať si originálny doklad o kúpe (potvrdenie o platbe, ktoré obsahuje dátum nákupu).

• Na kočíky Air-X, Air-X Travel Cot a Air-Z je záruka 1 rok.

• Záruka spoločnosti Anex je pre pôvodného kupujúceho od dátumu zakúpenia chránená proti chybám vo výrobe alebo materiáli na základe bežného používania a pokiaľ boli dodržané tieto pokyny.

• Záruka spoločnosti Anex sa nevzťahuje na neautorizovaných kupujúcich produktu určeného na ďalší predaj alebo kupujúcich, ktorí majú v úmysle použiť tento produkt na komerčné použitie, napríklad na prenájom produktu iným.

• Táto predĺžená záruka sa nevzťahuje na škody ani na výdavky spojené s chybami spôsobenými nepoužívaním, údržbou alebo skladovaním produktu Anex, ako je uvedené v príručkách alebo v iných obalových materiáloch produktu. • Predĺžená záruka sa tiež nevzťahuje na produkt, ktorý bol zmenený, upravený alebo modifikovaný podľa špecifikácií výrobcu.

• Záruka platí, iba ak je výrobok zakúpený u autorizovaného predajcu a ak je dodaný správne vyplnený záručný list a originálny doklad o kúpe.

• PROSÍM, DOKLAD O ZAKÚPENÍ SI USCHOVAJTE PRE ZÁRUČNÝ SERVIS.

• Ak dostanete kočík Anex ako darček, nezabudnite si vyžiadať potvrdenie, pretože bez dokladu o kúpe nemôžeme poskytnúť záručný servis.

• Akékoľvek reklamácie týkajúce sa zlyhania produktu by mali byť adresované vášmu predajcovi alebo vyplnením online formulára s podrobnými informáciami na oficiálnych webových stránkach Anex v sekcii Služby.

• Záručnú opravu vykonáva výrobca, autorizované servisné stredisko alebo autorizovaný zástupca.

• Záručná doba sa predlžuje zodpovedajúcim spôsobom na dobu údržby.

• Subjekt poskytujúci záruku určuje spôsoby opravy kočíka.

• Je potrebné dodať čistý produkt, kvôli ktorému je služba reklamovaná.

• V prípade straty záručného listu kontaktujte servisný tím Anex, aby použil údaje, ktoré ste vyplnili pri online registrácii vašej záruky.

• Záruka spoločnosti Anex je platná a uplatniteľná iba v krajine, kde ste výrobok zakúpili.

• V prípade výmeny záruky si spoločnosť vyhradzuje právo vykonať zmeny dizajnu týkajúce sa výkonu produktu bez predchádzajúceho upozornenia na vylepšenie.

• Spoločnosť Anex zabezpečí náhradné diely alebo vykoná opravy podľa pokynov spoločnosti.

• Spoločnosť Anex si vyhradzuje právo na výmenu dielov za novšie diely modelu, pretože produkt je vylepšený v priebehu času.

• Na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, ako sú opotrebované kolesá a textílie pri každodennom používaní, poškriabanie rámu a prirodzené zafarbenie materiálov v priebehu času alebo NEDODRŽIAVANÍM pokynov na údržbu.

• Za škody alebo opravy vykonané neautorizovaným zástupcom.

• Na chyby spôsobené nedodržaním pokynov v návode, vo filmoch s pokynmi alebo v iných pokynoch spoločnosti Anex.

• Za škody a roztrhnutie spôsobené zákazníkom alebo inou osobou (uzly, ktoré boli poškodené mechanicky, zlomeniny, priehlbiny, deformácie spôsobené silou).

• Na použité kolesá, ktoré boli poškodené alebo prerazené v dôsledku mechanického pôsobenia; prirodzené opotrebovanie alebo vyčerpanie zdrojov.

• Za náhodné škody spôsobené zákazníkom alebo škody spôsobené neopatrným prístupom alebo používaním; škody spôsobené prírodnými katastrofami (prírodnými javmi).

• V prípade poškodenia produktu leteckou dopravou alebo prepravou.

• V prípade použitia príslušenstva, ktoré nie sú vyrobené spoločnosťou Anex.

• V prípade deformácií textilného materiálu.

• Za účinky, ktoré priniesla oscilácia vozíka zo strany na stranu a oslabenie konštrukcie pri nitoch.

Na zlepšenie vášho zážitku používame cookies

Uč sa viac