Záruka spoločnosti

Záruka spoločnosti Anex

Spoločnosť Anex poskytuje základnú 2-ročnú záruku na všetky kočíky, avšak len 1-ročnú záruku na model kočíka “ Quant ”, “Air-Z”,  "Air-X" a jeho príslušenstvo "Air-X Cestovná vanička".

 

PREDĹŽENÁ záruka spoločnosti Anex

Spoločnosť Anex poskytuje predĺženú 3-ročnú záruku na konkrétne modely opísané nižšie a 1-ročnú predĺženú záruku na ostatné modely opísané nižšie za nasledujúcich podmienok:

  • 3-ročná dodatočná predĺžená záruka

Na nasledujúce modely kočíkov je poskytovaná 3-ročná dodatočná predĺžená záruka: MEV, ELI, IQ BASIC, IQ PREMIUM, AIR-Z. Dodatočná predĺžená záruka platí teraz len v krajinách EÚ od 15. marca 2024.

Na získanie nároku na ďalšie 3 roky predĺženej záruky stačí zaregistrovať kočík Anex na oficiálnej webovej stránke do 14 kalendárnych dní od dátumu nákupu a uschovať si originálny doklad o kúpe (potvrdenie o platbe, ktoré obsahuje dátum nákupu).

Ak uplynie počiatočná 14-dňová lehota na registráciu, stále máte možnosť získať ďalší 1 rok predĺženej záruky registráciou kočíka Anex na oficiálnej webovej stránke do 3 mesiacov od dátumu nákupu.

  • Dodatočná predĺžená záruka na 1 rok

Dodatočná predĺžená záruka v trvaní 1 roka sa poskytuje na nasledujúce modely kočíkov: m/type, m/type PRO, l/type, e/type, IQ (kočíky vyrobené v roku 2023) .

Ak chcete získať nárok na ďalší 1 rok predĺženej záruky, stačí, ak svoj kočík Anex zaregistrujete na oficiálnej webovej stránke do 3 mesiacov od dátumu nákupu a uschováte si originálny doklad o kúpe (potvrdenie o platbe, ktoré obsahuje dátum nákupu).

Záruka spoločnosti Anex sa vzťahuje na pôvodného prvého kupujúceho od dátumu nákupu na výrobné alebo materiálové chyby na základe bežného používania a za predpokladu, že boli dodržané tieto pokyny.
• Na kočíky Air-X, Air-X Travel Cot a Air-Z je záruka 1 rok.
• Záruka spoločnosti Anex je pre pôvodného kupujúceho od dátumu zakúpenia chránená proti chybám vo výrobe alebo materiáli na základe bežného používania a pokiaľ boli dodržané tieto pokyny.
• Záruka spoločnosti Anex sa nevzťahuje na neautorizovaných kupujúcich produktu určeného na ďalší predaj alebo kupujúcich, ktorí majú v úmysle použiť tento produkt na komerčné použitie, napríklad na prenájom produktu iným.
• Táto predĺžená záruka sa nevzťahuje na škody ani na výdavky spojené s chybami spôsobenými nepoužívaním, údržbou alebo skladovaním produktu Anex, ako je uvedené v príručkách alebo v iných obalových materiáloch produktu. • Predĺžená záruka sa tiež nevzťahuje na produkt, ktorý bol zmenený, upravený alebo modifikovaný podľa špecifikácií výrobcu.
• Záruka platí, iba ak je výrobok zakúpený u autorizovaného predajcu a ak je dodaný správne vyplnený záručný list a originálny doklad o kúpe.
• PROSÍM, DOKLAD O ZAKÚPENÍ SI USCHOVAJTE PRE ZÁRUČNÝ SERVIS.
• Ak dostanete kočík Anex ako darček, nezabudnite si vyžiadať potvrdenie, pretože bez dokladu o kúpe nemôžeme poskytnúť záručný servis.
• Akékoľvek reklamácie týkajúce sa zlyhania produktu by mali byť adresované vášmu predajcovi alebo vyplnením online formulára s podrobnými informáciami na oficiálnych webových stránkach Anex v sekcii Služby.
Spoločnosť Anex môže vykonať opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí podľa vlastného uváženia.
• Záručnú opravu vykonáva výrobca, autorizované servisné stredisko alebo autorizovaný zástupca.
• Záručná doba sa predlžuje zodpovedajúcim spôsobom na dobu údržby.
• Subjekt poskytujúci záruku určuje spôsoby opravy kočíka.
• Je potrebné dodať čistý produkt, kvôli ktorému je služba reklamovaná.
• V prípade straty záručného listu kontaktujte servisný tím Anex, aby použil údaje, ktoré ste vyplnili pri online registrácii vašej záruky.
• Záruka spoločnosti Anex je platná a uplatniteľná iba v krajine, kde ste výrobok zakúpili.
• V prípade výmeny záruky si spoločnosť vyhradzuje právo vykonať zmeny dizajnu týkajúce sa výkonu produktu bez predchádzajúceho upozornenia na vylepšenie.
• Spoločnosť Anex zabezpečí náhradné diely alebo vykoná opravy podľa pokynov spoločnosti.
• Spoločnosť Anex si vyhradzuje právo na výmenu dielov za novšie diely modelu, pretože produkt je vylepšený v priebehu času.

• Na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, ako sú opotrebované kolesá a textílie pri každodennom používaní, poškriabanie rámu a prirodzené zafarbenie materiálov v priebehu času alebo NEDODRŽIAVANÍM pokynov na údržbu.
• Za škody alebo opravy vykonané neautorizovaným zástupcom.
• Na chyby spôsobené nedodržaním pokynov v návode, vo filmoch s pokynmi alebo v iných pokynoch spoločnosti Anex.
• Za škody a roztrhnutie spôsobené zákazníkom alebo inou osobou (uzly, ktoré boli poškodené mechanicky, zlomeniny, priehlbiny, deformácie spôsobené silou).
• Na použité kolesá, ktoré boli poškodené alebo prerazené v dôsledku mechanického pôsobenia; prirodzené opotrebovanie alebo vyčerpanie zdrojov.
• Za náhodné škody spôsobené zákazníkom alebo škody spôsobené neopatrným prístupom alebo používaním; škody spôsobené prírodnými katastrofami (prírodnými javmi).
• V prípade poškodenia produktu leteckou dopravou alebo prepravou.
• V prípade použitia príslušenstva, ktoré nie sú vyrobené spoločnosťou Anex.
• V prípade deformácií textilného materiálu.
• Za účinky, ktoré priniesla oscilácia vozíka zo strany na stranu a oslabenie konštrukcie pri nitoch.