Kliknutím na tlačítko souhlasíte s našimi zásadami pro soubory cookie

Záruka

Garantujeme dobré a řádné fungování zakoupeného kočárku, pokud je používán způsobem, vhodným pro jeho účel a v souladu s provozní příručkou. Před použitím výrobku pečlivě přečtěte a porozuměte záručním podmínkám.

Záruka poskytnutá na prodané zboží zaniká v případě nesprávného použití, odlišného od pokynů uvedených v tomto návodu.

• Oficiální záruka je k dispozici, pokud je k dispozici potvrzení o zaplacení / zaplacení s razítkem / fakturou.
• Anex poskytuje záruku na všechny kočárky, zakoupené v období do 12 měsíců, za předpokladu, že jsou používány podle určení. Záruční doba se může lišit podle aktuálního právního výkladu, pokud jde o právní ochranu spotřebitele v zemi, kde je předmět zakoupen. Záruka je poskytována pouze prvnímu majiteli a nelze ji postoupit jiným stranám.
• Jakékoliv reklamace, týkající se selhání produktu by měly být adresovány prodejci nebo vyplněním formuláře s podrobnými informacemi na anexbaby.com v sekci Služby.
• Záruční opravu provádí výrobce, autorizované servisní středisko nebo autorizovaný zástupce.
• Záruční doba je prodloužena o dobu opravy.
• Subjekt, poskytující záruku, definuje metody opravy kočárku.
• Produkt, který je předmětem reklamace, by měl být čistý.
• V případě ztráty záručního listu můžete použít registraci na webových stránkách.
• Výrobní záruka platí pouze pro takovou zemi, kde nákup provádí oficiální zástupce společnosti Anex.

• V případě poškození, způsobeného nesprávným použitím, např. vytažením žebříčku nebo sklonem, nebo také nesprávnou péčí o výrobek.
• Pro opravu prvků rámu a opravy, které byly provedeny neautorizovanými zástupci.
• Pro poškození a natrhnutí ze strany zákazníka nebo jiných osob (uzly, které byly vyrobeny mechanicky, závady, deformace, zúžení, nespojitosti, způsobené silou).
• Na použitá kola, která v důsledku mechanického působení byla poškozena nebo propíchnuta, na běžné opotřebení či vyčerpání životnosti.
• Na náhodné poškození způsobené zákazníkem nebo poškození vzniklé v důsledku nedbalosti či nesprávného použití; poškození v důsledku živelných pohrom (přírodních jevů).
• V případě poškození výrobku v důsledku vnějšího nárazu, například během přepravy zavazadel.
• Pokud byl výrobek deformován nebo poškozen kvůli přetížení, například při použití nadměrné hmotnosti (jakýkoliv těžký předmět, který visí na rukojeti, na zadní straně nebo po stranách vozíku, narušuje jeho vyvážení. Maximální zatížení tašky/batohu na rukojeti vozíku je 1kg a 2kg na koši. Maximální hmotnost dítěte ve vajíčku je 9 kg a 15 kg na sedačce) nebo při použití výrobku na velmi nerovném povrchu.
• V případě deformací textilního materiálu. Všechny naše tkaniny splňují normy, týkající se stálosti barev proti UV záření. Nicméně všechny textilie blednou, pokud jsou způsobeny dlouhodobou expozicí slunečnímu záření.
• Účinky vyvolané kmitáním vozíku ze strany na stranu a oslabením struktury u nýtů.

Pro zlepšeni vlastnosti výrobku si společnost vyhrazuje právo na změny v projektu bez předchozího upozornění zákazníkům.

Údržba a čištění

Ujistěte se, že se správně postaráte o dětský kočárek. Postupujte podle těchto pokynů a udržujte si kočárek funkční a dobře vypadající.

Ujistěte se prosím, že kočárek je čistý a suchý (jak látka, tak i rám). V případě, že je kočárek znečištěný nebo mokrý, je třeba ho vysušit a kovové části vyčistit suchou látkou. Vyhněte se znečištění na kočárku (písek, prach atd.). Nečistoty odstraňte z kočárku co nejdříve. Upozorňujeme, že pokud tak neučiníte, produkt může částečně nebo úplně přestat fungovat.

Čištění povlaku kočárku lze provést vlhkým hadříkem nebo kartáčem a saponátem. Není potřeba povlak odstraňovat.

Barva materiálů a textilu může po delší dobu vystavení slunečnímu záření blednout.

Měla by být kontrolována úroveň opotřebení kol; kola by měla být čištěna od nečistot. Tlak na nafukovacích kolečkách by měl být udržován na hodnotě 0,8 baru.

Kromě toho je v kočárku 8 kuličkových ložisek (2 v každém kole), která by měly být pravidelně olejována a chráněna před nečistotami a kapalinami. V případě, že se takové látky dostanou dovnitř, musí být kuličková ložiska vyčištěna, vysušena a namazána několika kapkami oleje. Jakýkoliv únik oleje by měl být otřen suchým hadříkem.

 • ‒ obrázek
 • ‒ obrázek

Ujistěte se prosím, že kočárek je čistý a suchý (jak látka, tak i rám). V případě, že je kočárek znečištěný nebo mokrý, je třeba ho vysušit a kovové části vyčistit suchou látkou. Vyhněte se znečištění na kočárku (písek, prach atd.). Nečistoty odstraňte z kočárku co nejdříve. Upozorňujeme, že pokud tak neučiníte, produkt může částečně nebo úplně přestat fungovat.

Čištění povlaku kočárku lze provést vlhkým hadříkem nebo kartáčem a saponátem. Není potřeba povlak odstraňovat.

Barva materiálů a textilu může po delší dobu vystavení slunečnímu záření blednout.

Měla by být kontrolována úroveň opotřebení kol; kola by měla být čištěna od nečistot. Tlak na nafukovacích kolečkách by měl být udržován na hodnotě 0,8 baru.

Kromě toho je v kočárku 8 kuličkových ložisek (2 v každém kole), která by měly být pravidelně olejována a chráněna před nečistotami a kapalinami. V případě, že se takové látky dostanou dovnitř, musí být kuličková ložiska vyčištěna, vysušena a namazána několika kapkami oleje. Jakýkoliv únik oleje by měl být otřen suchým hadříkem.

 • ‒ obrázek
 • ‒ obrázek
 • ‒ obrázek

Ujistěte se prosím, že kočárek je čistý a suchý (jak látka, tak i rám). V případě, že je kočárek znečištěný nebo mokrý, je třeba ho vysušit a kovové části vyčistit suchou látkou. Vyhněte se znečištění na kočárku (písek, prach atd.). Nečistoty odstraňte z kočárku co nejdříve. Upozorňujeme, že pokud tak neučiníte, produkt může částečně nebo úplně přestat fungovat.

Čištění povlaku kočárku lze provést vlhkým hadříkem nebo kartáčem a saponátem. Není potřeba povlak odstraňovat.

Barva materiálů a textilu může po delší dobu vystavení slunečnímu záření blednout.

Měla by být kontrolována úroveň opotřebení kol; kola by měla být čištěna od nečistot. Tlak na nafukovacích kolečkách by měl být udržován na hodnotě 0,8 baru.

Kromě toho je v kočárku 8 kuličkových ložisek (2 v každém kole), která by měly být pravidelně olejována a chráněna před nečistotami a kapalinami. V případě, že se takové látky dostanou dovnitř, musí být kuličková ložiska vyčištěna, vysušena a namazána několika kapkami oleje. Jakýkoliv únik oleje by měl být otřen suchým hadříkem.

 • ‒ obrázek
 • ‒ obrázek
 • ‒ obrázek

Ujistěte se prosím, že kočárek je čistý a suchý (jak látka, tak i rám). V případě, že je kočárek znečištěný nebo mokrý, je třeba ho vysušit a kovové části vyčistit suchou látkou. Vyhněte se znečištění na kočárku (písek, prach atd.). Nečistoty odstraňte z kočárku co nejdříve. Upozorňujeme, že pokud tak neučiníte, produkt může částečně nebo úplně přestat fungovat.

Čištění povlaku kočárku lze provést vlhkým hadříkem nebo kartáčem a saponátem. Není potřeba povlak odstraňovat.

Barva materiálů a textilu může po delší dobu vystavení slunečnímu záření blednout.

Měla by být kontrolována úroveň opotřebení kol; kola by měla být čištěna od nečistot. Tlak na nafukovacích kolečkách by měl být udržován na hodnotě 0,8 baru.

Kromě toho je v kočárku 8 kuličkových ložisek (2 v každém kole), která by měly být pravidelně olejována a chráněna před nečistotami a kapalinami. V případě, že se takové látky dostanou dovnitř, musí být kuličková ložiska vyčištěna, vysušena a namazána několika kapkami oleje. Jakýkoliv únik oleje by měl být otřen suchým hadříkem.

 • ‒ obrázek
 • ‒ obrázek
 • ‒ obrázek

Zaregistrujte si kočárek

Ujistěte se, že kočárek není falešný.Zaregistrujte svůj kočárek do 3 měsíců od data zakoupení. 

Pro falšované produkty neposkytujeme záruční servis a nebudeme vám moci pomoci. Seznam našich partnerů naleznete v sekci «Obchody». 

Zaznamenali jste potíže při registraci?Napište nám na: [email protected], rádi vám pomůžeme vyřešit problém. 

* Záruční doba je stanovena právními předpisy vaší země

Informace prodávajícího společnosti

Požadavek služby

Tým Anexu neustále pracuje na zlepšování svých produktů, aby uspokojil požadavky zákazníků, kteří si vybírají bezpečnost, pohodlí a kvalitu. Upřímně litujeme a omlouváme se za nepříjemnosti, způsobené používáním našeho produktu. S radostí vám pomůžeme při řešení tohoto problému. 
Vyplňte prosím formulář. Potřebujeme více informací, abychom mohli opravit škody / problém co nejrychleji a nejpřesněji. Náš odborník Vás bude v nejkratším možném čase kontaktovat, abyste koordinovali další akce po vyplnění a registraci formuláře.

Stav aplikace

Už jste podali žádost?  
Zadejte své registrační číslo a ověřte stav.

Návody a katalogy

Prohlédněte si nejnovější katalogy našich výrobků. Uvnitř najdete podrobné informace o kočárcích Anex. 

Stáhněte si návod, který Vám pomůže správně složit kočárek. Z něho se dozvíte, čemu se má věnovat zvláštní pozornost a co v žádném případě nesmíte dělat při použití kočárku Anex.

Vyberte svou polohu