Warranty

Prodloužená záruka Anex

Platnost: 
m/type, m/type PRO, l/type, e/type, Quant, IQ: 2 roky + 1 rok
AIR-X, Air-X Travel Cot, AIR-Z: 1 rok

Povinná podmínka: 1 další rok záruky se poskytuje jen v případě registrace kočárku.

• Společnost Anex poskytuje na tyto kočárky dvouletou prodlouženou záruku Anex (dále jen "záruka"): m/type, m/type PRO, l/type, e/type, IQ a Quant na dobu 2 let. Na získání nároku na další 1 rok záruky, vše, co musíte udělat, je zaregistrovat kočárek Anex na oficiální webové stránce do 3 měsíců od nákupu a uschovat si originální doklad o koupi (potvrzení o platbě, které obsahuje datum nákupu).

• Na kočárky Air-X, Air-X Travel Cot a Air-Z je záruka 1 rok.

• Záruka společnosti Anex je pro původního kupujícího od data zakoupení chráněna proti chybám ve výrobě nebo materiálu na základě běžného používání a pokud byly dodrženy tyto pokyny.

• Záruka společnosti Anex se nevztahuje na neautorizovaných kupujících produktu určeného pro další prodej nebo kupujících, kteří mají v úmyslu použít tento produkt na komerční použití, například k pronájmu produktu jiným.

• Tato prodloužená záruka se nevztahuje na škody ani na výdaje spojené s chybami způsobenými nepoužíváním, údržbou nebo skladováním produktu Anex, jak je uvedeno v příručkách nebo v jiných obalových materiálech produktu. Prodloužená záruka se rovněž nevztahuje na produkt, který byl změněn, upraven nebo modifikovaný podle specifikací výrobce.

• Záruka platí, pouze pokud je výrobek zakoupen u autorizovaného prodejce a pokud je dodán správně vyplněný záruční list a originální doklad o koupi.

• PROSÍM, DOKLAD O ZAKOUPENÍ SI USCHOVEJTE PRO ZÁRUČNÍ SERVIS.

• Pokud dostanete kočárek Anex jako dárek, nezapomeňte si vyžádat potvrzení, protože bez dokladu o koupi nemůžeme poskytnout záruční servis.

• Jakékoliv reklamace týkající se selhání produktu by měly být adresovány vašemu prodejci nebo vyplněním online formuláře s podrobnými informacemi na oficiálních webových stránkách Anex v sekci Služby.

• Záruční opravu provádí výrobce, autorizované servisní středisko nebo autorizovaný zástupce.

• Záruční doba se prodlužuje odpovídajícím způsobem na dobu údržby.

• Subjekt poskytující záruku určuje způsoby opravy kočárku.

• Je třeba dodat čistý produkt, kvůli kterému je služba reklamovaná.

• V případě ztráty záručního listu kontaktujte servisní tým Anex, aby použil údaje, které jste vyplnili při online registraci vaší záruky.

• Záruka společnosti Anex je platná a uplatnitelná pouze v zemi, kde jste výrobek zakoupili.

• V případě výměny záruky si společnost vyhrazuje právo provést změny dizajnu týkající se výkonu produktu bez předchozího upozornění na vylepšení.

• Společnost Anex zajistí náhradní díly nebo provede opravy podle pokynů společnosti.

• Společnost Anex si vyhrazuje právo na výměnu dílů za novější díly modelu, protože produkt je vylepšený v průběhu času.

• Na vady způsobené běžným opotřebením, jako jsou opotřebované kola a textilie při každodenním používání, poškrábání rámu a přirozené zabarvení materiálů v průběhu času nebo NEDODRŽOVÁNÍM pokynů na údržbu.

• Za škody nebo opravy provedené neautorizovaným zástupcem.

• Na vady způsobené nedodržením pokynů v návodu, ve filmech s pokyny nebo v jiných pokynech společnosti Anex.

• Za škody a roztržení způsobené zákazníkem nebo jinou osobou (uzly, které byly poškozeny mechanicky, zlomeniny, prohlubně, deformace způsobené silou).

• Na použité kola, které byly poškozeny nebo proraženy v důsledku mechanického působení; přirozené opotřebení nebo vyčerpání zdrojů.

• Za náhodné škody způsobené zákazníkem nebo škody způsobené neopatrným přístupem nebo používáním; škody způsobené přírodními katastrofami (přírodními jevy).

• V případě poškození produktu leteckou dopravou nebo přepravou.

• V případě použití příslušenství, které nejsou vyrobeny společností Anex.

• V případě deformací textilního materiálu.

• Za účinky, které přinesla oscilace vozíku ze strany na stranu a oslabení konstrukce při nýtech.

Používáme soubory cookie, abychom vám zlepšili zážitek

Zjistěte více