Záruka společnosti

Záruka společnosti Anex

Společnost Anex poskytuje základní dvouletou záruku na všechny kočárky, avšak pouze jednoletou záruku na model kočárku “ Quant ”, “Air-Z”,  "Air-X"  a jeho příslušenství "Air-X Cestovní vanička".

 

PRODLOUŽENÁ záruka společnosti Anex

Společnost Anex poskytuje prodlouženou 3letou záruku na konkrétní modely popsané níže a 1letou prodlouženou záruku na ostatní modely popsané níže za následujících podmínek:

  • 3-letá dodatečná prodloužená záruka

Pro následující modely kočárků je poskytována dodatečná prodloužená záruka v délce 3 let: MEV, ELI, IQ BASIC, IQ PREMIUM, AIR-Z. Dodatečná prodloužená záruka platí nyní pouze v zemích EU od 15. března 2024.

Abyste měli nárok na další 3 roky prodloužené záruky, stačí kočárek Anex zaregistrovat na oficiálních webových stránkách do 14 kalendářních dnů od data nákupu a uschovat si originální doklad o nákupu (potvrzení o platbě, které obsahuje datum nákupu).

Pokud uplynula počáteční 14denní lhůta pro registraci, máte stále možnost získat další 1 rok prodloužené záruky, pokud svůj kočárek Anex zaregistrujete na oficiálních webových stránkách do 3 měsíců od data nákupu.

  • Dodatečná prodloužená záruka na 1 rok

Prodloužená dodatečná záruka o 1 rok se vztahuje na následující modely kočárků: m/type, m/type PRO, l/type, e/type, IQ (kočárky vyrobené v roce 2023) .

Abyste měli nárok na prodlouženou záruku o další 1 rok, stačí kočárek Anex zaregistrovat na oficiálních webových stránkách do 3 měsíců od data nákupu a uschovat si originální doklad o koupi (potvrzení o platbě, které obsahuje datum nákupu).

Záruka společnosti Anex se vztahuje na původního prvního kupujícího od data nákupu na výrobní vady nebo vady materiálu na základě běžného používání a za předpokladu, že byly dodrženy níže uvedené pokyny.
• Na kočárky Air-X, Air-X Travel Cot a Air-Z je záruka 1 rok.
• Záruka společnosti Anex je pro původního kupujícího od data zakoupení chráněna proti chybám ve výrobě nebo materiálu na základě běžného používání a pokud byly dodrženy tyto pokyny.
• Záruka společnosti Anex se nevztahuje na neautorizovaných kupujících produktu určeného pro další prodej nebo kupujících, kteří mají v úmyslu použít tento produkt na komerční použití, například k pronájmu produktu jiným.
• Tato prodloužená záruka se nevztahuje na škody ani na výdaje spojené s chybami způsobenými nepoužíváním, údržbou nebo skladováním produktu Anex, jak je uvedeno v příručkách nebo v jiných obalových materiálech produktu. Prodloužená záruka se rovněž nevztahuje na produkt, který byl změněn, upraven nebo modifikovaný podle specifikací výrobce.
• Záruka platí, pouze pokud je výrobek zakoupen u autorizovaného prodejce a pokud je dodán správně vyplněný záruční list a originální doklad o koupi.
• PROSÍM, DOKLAD O ZAKOUPENÍ SI USCHOVEJTE PRO ZÁRUČNÍ SERVIS.
• Pokud dostanete kočárek Anex jako dárek, nezapomeňte si vyžádat potvrzení, protože bez dokladu o koupi nemůžeme poskytnout záruční servis.
• Jakékoliv reklamace týkající se selhání produktu by měly být adresovány vašemu prodejci nebo vyplněním online formuláře s podrobnými informacemi na oficiálních webových stránkách Anex v sekci Služby.
Společnost Anex může provést opravu, výměnu nebo vrácení peněz podle vlastního uvážení.
• Záruční opravu provádí výrobce, autorizované servisní středisko nebo autorizovaný zástupce.
• Záruční doba se prodlužuje odpovídajícím způsobem na dobu údržby.
• Subjekt poskytující záruku určuje způsoby opravy kočárku.
• Je třeba dodat čistý produkt, kvůli kterému je služba reklamovaná.
• V případě ztráty záručního listu kontaktujte servisní tým Anex, aby použil údaje, které jste vyplnili při online registraci vaší záruky.
• Záruka společnosti Anex je platná a uplatnitelná pouze v zemi, kde jste výrobek zakoupili.
• V případě výměny záruky si společnost vyhrazuje právo provést změny dizajnu týkající se výkonu produktu bez předchozího upozornění na vylepšení.
• Společnost Anex zajistí náhradní díly nebo provede opravy podle pokynů společnosti.
• Společnost Anex si vyhrazuje právo na výměnu dílů za novější díly modelu, protože produkt je vylepšený v průběhu času.

• Na vady způsobené běžným opotřebením, jako jsou opotřebované kola a textilie při každodenním používání, poškrábání rámu a přirozené zabarvení materiálů v průběhu času nebo NEDODRŽOVÁNÍM pokynů na údržbu.
• Za škody nebo opravy provedené neautorizovaným zástupcem.
• Na vady způsobené nedodržením pokynů v návodu, ve filmech s pokyny nebo v jiných pokynech společnosti Anex.
• Za škody a roztržení způsobené zákazníkem nebo jinou osobou (uzly, které byly poškozeny mechanicky, zlomeniny, prohlubně, deformace způsobené silou).
• Na použité kola, které byly poškozeny nebo proraženy v důsledku mechanického působení; přirozené opotřebení nebo vyčerpání zdrojů.
• Za náhodné škody způsobené zákazníkem nebo škody způsobené neopatrným přístupem nebo používáním; škody způsobené přírodními katastrofami (přírodními jevy).
• V případě poškození produktu leteckou dopravou nebo přepravou.
• V případě použití příslušenství, které nejsou vyrobeny společností Anex.
• V případě deformací textilního materiálu.
• Za účinky, které přinesla oscilace vozíku ze strany na stranu a oslabení konstrukce při nýtech.