Anex gwarancja poufności

Firma Anex przykłada wielką wagę do ochrony Twojego prawa do prywatności. Dlatego starannie przechowujemy Twoje dane osobowe i przetwarzamy je zgodnie z poniższymi warunkami, które są zgodne z europejskimi i krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy:

Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie podczas rejestracji na naszej stronie internetowej. Obejmują one Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail a także inne dane osobowe, które otrzymujemy na przykład przy aplikowaniu na stanowisko pracy lub od osób otrzymujących nasze newslettery. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych spoczywa na Anex, adres prawny: 8 Eu Tong Sen Street #17-88, THE CENTRAL Office tower 2 Singapore 059818.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy Twoich danych osobowych aby spełnić wszystkie nasze zobowiązania oraz zapewnić odpowiedni poziom naszych usług. Możemy wykorzystywać dane kontaktowe do wysyłania informacji o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem naszych produktów aby utrzymywać Twój profil jeśli utworzysz go na naszej stronie a także aby wysyłać informacje oraz reklamy. Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne do celów wymienionych powyżej lub zgodnie z wymogami prawa. 

Kto ma dostęp do danych: 

Firma Anex ma prawo przekazywać dane osobowe czy bazę danych zawierającą dane osobowe w całości lub w części osobom trzecim bez powiadomienia w następujących przypadkach: osobom, które zajmują się serwisem, właścicielowi lub właścicielowi który został przeniesiony na naszą stronę, osobom powiązanym z firmą Anex, nowemu właścicielowi strony dla celów przewidzianych w niniejszych warunkach, innym użytkownikom (zarówno osobom fizycznym jak i prawnym), jeśli jest to konieczne do spełnienia naszych zobowiązań i nie jest to sprzeczne z przepisami prawa. 

Jak chronimy Twoje dane: 

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed utratą, kradzieżą i nieautoryzowanym dostępem. Nieustannie staramy się ulepszać środki bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę postęp technologiczny i nowe osiągnięcia technologiczne. Zalecamy również sprawdzenie czy Twoje media elektroniczne są odpowiednio i bezpiecznie chronione. 

Linki do innych stron internetowych: 

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie linki są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i zazwyczaj pomagają nam przekazać dodatkowe informacje lub zilustrować opublikowane materiały. Nie gwarantujemy kompletności ani dokładności informacji zamieszczonych na innych stronach internetowych. Warunki użytkowania i polityka prywatności na tych stronach mogą różnić się od zasad obowiązujących na naszych stronach internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych stron, zarówno w odniesieniu do umieszczania informacji w tym linku do naszej strony jak i w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania informacji o odwiedzających tą stronę. Umieszczenie linku do innych stron internetowych nie oznacza, że ​​ta strona internetowa jest wiarygodnym źródłem informacji. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

Znać miejsce przechowywania bazy danych zwierającej ich dane osobowe, jej cel i nazwę, lokalizację i / lub miejsce zamieszkania (pobyt) właściciela czy też zarządzającego danymi osobowymi, innym wypadku musi on wydać odpowiednie instrukcje w celu uzyskania tych informacji przez upoważnione osoby, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem; otrzymywać informacje na temat warunków dostępu do danych osobowych, w tym informacji na temat osób trzecich, którym przekazywane są ich dane osobowe; mieć dostęp do swoich danych osobowych; otrzymania odpowiedzi nie później niż trzydzieści dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem; otrzmania odpowiedzi czy ich dane osobowe są przechowywane w odpowiedniej bazie danych osobowych, a także w celu otrzymywania treści ich danych osobowych, które są przechowywane; złożenia uzasadnionego wniosku do właściciela danych osobowych z zastrzeżeniem przetwarzania ich danych osobowych; złożenia uzasadnionego wniosku o zmianę lub zniszczenie ich danych osobowych przez właściciela i zarządzającego danymi osobowymi, jeżeli dane te są przetwarzane nielegalnie lub są niewiarygodne, w celu ochrony ich danych osobowych przed nielegalnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem w wyniku celowego ukrycia, nieprzekazywania lub przedterminowego dostarczania ich, a także w celu ochrony przed dostarczaniem informacji, które są fałszywe lub naruszają honor, godność i reputację osoby; składania skarg o przetwarzaniu ich danych osobowych władzom publicznym i urzędnikom, których uprawnienia obejmują zapewnienie ochrony danych osobowych lub sądowi; zastosowania środków zaradczych w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; ostrzegania o ograniczeniu prawa do przetwarzania swoich danych osobowych podczas udzielania zgody; wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; korzystania z innego prawa. 

Takie prośby należy przesyłać na piśmie, przesyłając je e-mailem na adres: [email protected] lub zwykłą pocztą na adres: AVALEX PTE. LTD., 8 Eu Tong Sen Street #17-88, THE CENTRAL Office tower 2 Singapore 059818.

Ciasteczka: 

Pliki cookie są przechowywane i wykorzystywane podczas działania tej strony w celu poprawy jej bezpieczeństwa i uruchamiania. Informacje o odwiedzających, które są przechowywane i wykorzystywane podczas ponownego odwiedzenia strony, mogą obejmować język wyświetlania, informacje używane do autoryzacji, lokalizacji i inne informacje dotyczące sposobu konfigurowania przeglądania sieci. Pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie naruszeń polityki prywatności i warunków korzystania z naszej witryny przez odwiedzających. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarce. 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych daje obywatelom prawa do ich danych osobowych. Oprócz praw przewidzianych w obowiązującym prawie każdej osobie przysługują poniższe prawa: 

Prawo dostępu — prawo do informacji i żądania dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy; 

Prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub aktualizacji Twoich danych osobowych w przypadku, gdy są one niedokładne lub niekompletne; 

Prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

Prawo do ograniczenia — prawo do żądania tymczasowego lub stałego zaprzestania przetwarzania wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych; 

Prawo do sprzeciwu — prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn związanych z daną sytuacją; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego; 

Prawo do przenoszenia danych — prawo do żądania kopii danych osobowych w formacie elektronicznym oraz prawo do przekazania tych danych osobowych do użytku w serwisie innej strony; 

Prawo nie podlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji — prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w przypadku gdy decyzja miałaby skutek prawny dla użytkownika lub wywoływałaby podobnie istotny skutek. 

Aby umożliwić Ci łatwe korzystanie z tych praw i zapisanie swoich preferencji dotyczących sposobu w jaki nasza witryna wykorzystuje Twoje dane osobowe stworzyliśmy odpowiednie zasady, które można znaleźć na stronie Polityka Prywatności. 

Skontaktuj się z nami, Zostań partnerem — tutaj możesz określić kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności, praw i sposobu korzystania z nich prosimy Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoją prośbę w niedługim czasie po weryfikacji Twojej tożsamości. 

Zmiany w polityce prywatności:

Nasza polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.