Warranty

Rozszerzona gwarancja Anex

Ważność: 
m/type, m/type PRO, l/type, e/type, Quant, IQ: 2 lata + 1 rok
Air-X, Air-X Travel Cot, Air-Z: 1 rok

Obowiązkowy warunek: 1 dodatkowy rok gwarancji udzielany tylko w przypadku rejestracji wózka.

• Anex umożliwia 2-letnią PRZEDŁUŻONĄ GWARANCJĘ (zwaną dalej „gwarancją”) na takie wózki: m/type, m/type PRO, l/type, e/type, IQ i Quant na okres 2 lat. Aby kwalifikować się do 1 dodatkowego roku gwarancji wystarczy zarejestrować wózek Anex na oficjalnej stronie internetowej w ciągu 3 miesięcy od zakupu i zachować oryginalny dowód zakupu (potwierdzenie płatności z datą zakupu).

• Dla wózkow Air-X, Air-X Travel Cot y Air-Z okres gwarancji wynosi 1 rok.

• Gwarancja Anex obowiązuje pierwotnego nabywcę od daty zakupu, obejmuje wady produkcyjne lub materiałowe, w oparciu o normalne użytkowanie i pod warunkiem przestrzegania niniejszych instrukcji.

• Gwarancja Anex nie obejmuje nieautoryzowanych nabywców produktu przeznaczonego do odsprzedaży ani nabywców, którzy zamierzają używać tego produktu do celów komercyjnych, takich jak wynajem produktu innym osobom.

• Niniejsza rozszerzona gwarancja nie obejmuje szkód lub wydatków związanych z wadami spowodowanymi przez niewłaściwe użytkowanie, konserwacją lub przechowywaniem produktu Anex jak określono w instrukcjach lub innych materiałach opakowaniowych produktu. Rozszerzona gwarancja nie obejmuje również produktu, który został zmieniony lub zmodyfikowany w stosunku do specyfikacji fabrycznej.

• Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy i gdy dostarczono prawidłowo wypełnioną rejestrację gwarancyjną i oryginalny dowód zakupu.

• PROSIMY O ZACHOWANIE DOWODU ZAKUPU W CELU USŁUG GWARANCYJNYCH.

• Jeśli otrzymasz wózek Anex w prezencie, poproś o paragon, ponieważ nie możemy zapewnić serwisu gwarancyjnego bez dowodu zakupu.

• Wszelkie reklamacje dotyczące awarii produktów należy kierować do Sprzedawcy lub przez wypełnienie formularza online zawierającego szczegółowe informacje na oficjalnej stronie internetowej Anex w zakładce Obsługa Klienta.

• Naprawę gwarancyjną wykonuje producent, autoryzowany serwis lub autoryzowany przedstawiciel.

• Okres gwarancji wydłuża się odpowiednio do czasu naprawy.

• Podmiot udzielający gwarancji określa sposoby naprawy wózka.

• Konieczne jest dostarczenie czystego produktu w razie korzystania z usług serwisowych.

• W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej prosimy o kontakt z zespołem serwisowym Anex w celu wykorzystania danych, które podałeś podczas rejestracji gwarancji online.

• Gwarancja Anex jest ważna i wykonalna tylko w kraju, w którym zakupiono produkt.

• W przypadku wymiany gwarancyjnej firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w działaniu produktu bez uprzedniego powiadomienia o ulepszeniach.

• Anex dostarczy części zamienne lub przeprowadzi naprawy zgodnie z ustaleniami producenta.

• Anex zastrzega sobie prawo do wymiany części na nowsze modele, ponieważ produkt jest ulepszany w miarę upływu czasu.

• Uszkodzenie spowodowane zwykłym zużyciem, takich jak zużyte koła i tkaniny podczas codziennego użytkowania, zarysowania ramy i naturalnie odbarwionych materiałów w czasie lub w wyniku niezastosowania się do instrukcji konserwacji.

• Uszkodzeń lub napraw wykonywanych przez nieautoryzowane salony sprzedażowe.

• Usterek spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, filmów instruktażowych lub innych wytycznych firmy Anex.

• Uszkodzeń wykonanych przez klienta lub inną osobę (sęki uszkodzone mechanicznie, pęknięcia, wgniecenia, odkształcenia spowodowane siłą).

• Kół które zostały uszkodzone lub przebite w wyniku działań mechanicznych lub naturalnego zużycia.

• Przypadkowych szkód wyrządzonych przez klienta lub szkód powstałych w wyniku nieostrożnego zachowania lub użytkowania; szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi (zjawiskami naturalnymi).

• W przypadku uszkodzenia produktu podczas transportu (samochód , samolot, itd.)

• W przypadku korzystania z akcesoriów, części, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Anex.

• W przypadku odkształceń materiału tekstylnego.

• Luzów na stelażu wynikających ze zluzowania nitów przez bujanie wózka na boki.

Używamy plików cookie, aby Twoje wrażenia były lepsze

Ucz się więcej