Anex Vertrouwelijkheidsvoorwaarde

The Anex Company besteedt veel aandacht aan de bescherming van uw recht op privacy. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze uitsluitend volgens de hieronder vermelde vertrouwelijkheidsvoorwaarden, evenals de Europese en nationale wet- en regelgeving betreffende de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens we verwerken: 

Wij zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen wanneer u zich op de site registreert. Deze omvatten uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, evenals andere persoonlijke gegevens die we bijvoorbeeld ontvangen van sollicitaties of van degenen die onze nieuwsbrieven ontvangen. De verantwoordelijkheid voor de implementatie van gegevensverwerking ligt bij Anex, wettelijk adres: 8 Eu Tong Sen Street #17-88, THE CENTRAL Office tower 2 Singapore 059818.

Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken: 

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen en u een passend serviceniveau te bieden. We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u informatie te sturen over de beveiligingsrisico's die aan onze producten zijn verbonden; om uw profiel te behouden als u er een aanmaakt op onze site; om u informatie te sturen en voor reclame. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven vermelde doeleinden of zoals wettelijk vereist.

Hoe we uw gegevens beschermen: 

We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofde toegang. We proberen voortdurend onze veiligheidsmaatregelen te verbeteren, rekening houdend met technologische vooruitgang en nieuwe technologische ontwikkelingen. We raden u ook aan ervoor te zorgen dat uw elektronische media goed en veilig worden beschermd. 

Links naar andere websites:  

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Dergelijke links worden alleen ter informatie aangeboden en helpen ons meestal om informatie vrij te geven of om het geplaatste materiaal te illustreren. We garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid van informatie die op andere websites is geplaatst. Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid kunnen verschillen van die van andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties van andere websites, zowel met betrekking tot het plaatsen van informatie, inclusief een link naar onze site, als met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van informatie over bezoekers. Het plaatsen van een link naar andere websites betekent niet dat een dergelijke website een betrouwbare informatiebron is.

Het onderwerp van persoonsgegevens heeft het recht: 

Om de locatie van de persoonlijke gegevens te kennen, die hun persoonlijke gegevens bevatten, het doel en de naam, de locatie en/of de woonplaats (verblijf) van de eigenaar of de beheerder van de persoonlijke gegevens of geef een passende instructie om deze informatie te verkrijgen bij geautoriseerde personen, behalve zoals voorzien door de wet; om informatie te ontvangen over de voorwaarden voor toegang tot persoonlijke gegevens, inclusief informatie over derden aan wie hun persoonlijke gegevens worden overgedragen; toegang tot hun persoonsgegevens; niet later dan dertig kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek, behalve zoals wettelijk bepaald, het antwoord ontvangen of hun persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in de relevante database met persoonlijke gegevens, en om de inhoud van hun persoonlijke gegevens te ontvangen die zijn opgeslagen; een met redenen omkleed verzoek te doen aan de eigenaar van de persoonsgegevens met bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens; om een met redenen omkleed verzoek te doen om hun persoonlijke gegevens te wijzigen of te vernietigen door een eigenaar en beheerder van persoonlijke gegevens, als deze gegevens illegaal worden verwerkt of onbetrouwbaar zijn; om hun persoonlijke gegevens te beschermen tegen illegale verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging, schade als gevolg van het opzettelijk verbergen, niet verstrekken of niet tijdig verstrekken ervan, en om te beschermen tegen het verstrekken van informatie die vals is of de eer, waardigheid en zakelijke reputatie schaadt van een individu; klachten over de verwerking van hun persoonsgegevens in te dienen bij de overheidsinstanties en ambtenaren, die onder meer bevoegd zijn voor de bescherming van persoonsgegevens, of bij de rechtbank; remedies toepassen in geval van schending van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens; om waarschuwingen te geven over het beperken van het recht om hun persoonsgegevens te verwerken bij het verlenen van toestemming; toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken; heeft andere rechten waarin de wet voorziet. 

Dergelijke verzoeken dienen schriftelijk aan ons te worden verzonden, door berichten per e-mail te sturen naar: [email protected] of via gewone post naar het volgende adres: AVALEX PTE. LTD., 8 Eu Tong Sen Street #17-88, THE CENTRAL Office tower 2 Singapore 059818.

Cookies: 

Cookies worden opgeslagen en gebruikt tijdens de werking van de site, die ondersteuning bieden voor beveiligingsfuncties en hun lancering. Bezoekersinformatie die wordt opgeslagen en gebruikt wanneer u de site opnieuw bezoekt, kan omvatten; de weergavetaal, informatie die wordt gebruikt voor autorisatie, locatie en andere informatie over het configureren van surfen op het web. Cookies stellen ons ook in staat om schendingen van het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van onze website door bezoekers te volgen. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, of GDPR, geeft burgers bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Naast degene die door de toepasselijke wetgeving worden geboden, heeft elke persoon de volgende rechten:

Recht op toegang - het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u verwerken; 

Recht op rectificatie - het recht om te vragen dat we uw persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken wanneer deze onjuist of onvolledig zijn; 

Recht op wissen - het recht om te vragen dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen; 

Recht op beperking - het recht om te verzoeken dat we tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al of een deel van uw persoonsgegevens; 

Recht op bezwaar - het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op grond van uw specifieke situatie; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden; 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens - het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens in elektronisch formaat op te vragen en het recht om die persoonlijke gegevens te verzenden voor gebruik in de dienst van een andere partij; 

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming - het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, wanneer de beslissing een juridisch effect op u zou hebben of een vergelijkbaar significant effect zou hebben. 

Om u in staat te stellen deze rechten gemakkelijk uit te oefenen en uw voorkeuren vast te leggen met betrekking tot hoe onze site uw persoonlijke gegevens gebruikt, hebben we relevante principes geschreven die u op de pagina Privacybeleid kunt vinden. 

Neem contact met ons op, word partner - hier kunt u aangeven welke categorieën van uw persoonlijke gegevens we kunnen verwerken. Neem contact met ons op als u vragen heeft over uw privacy, uw rechten of hoe u deze kunt uitoefenen. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren na verificatie van uw identiteit.

Wijzigingen in het privacybeleid: 

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze site worden geplaatst.