Garantie

Anex-garantie

Anex biedt een basisgarantie van 2 jaar op alle kinderwagens, maar slechts 1 jaar voor het kinderwagenmodel “ Quant ”, “Air-Z”,  "Air-X"  en het bijbehorende accessoire "Air-X Travel Cot".

 

Anex VERLENGDE garantie

Anex biedt verlengde garantie van 3 jaar voor specifieke modellen zoals hieronder beschreven en verlengde garantie van 1 jaar voor andere modellen zoals hieronder beschreven onder de volgende voorwaarden:

  • 3 jaar extra verlengde garantie

Voor de volgende kinderwagenmodellen geldt een extra verlengde garantie van 3 jaar: MEV, ELI, IQ BASIC, IQ PREMIUM, Air-Z. De extra verlengde garantie is nu alleen van toepassing in de EU-landen vanaf 15 maart 2024.

Om in aanmerking te komen voor de 3 extra jaren verlengde garantie, hoeft u alleen maar uw Anex kinderwagen binnen 14 kalenderdagen na de aankoopdatum te registreren op de officiële website en uw originele aankoopbewijs te bewaren (betalingsbevestiging met aankoopdatum).

Als de eerste registratieperiode van 14 dagen is verstreken, hebt u nog steeds de mogelijkheid om 1 extra jaar verlengde garantie te ontvangen door uw Anex kinderwagen binnen 3 maanden na aankoopdatum te registreren op de officiële website.

  • 1 jaar extra verlengde garantie

Voor de volgende kinderwagenmodellen geldt een extra verlengde garantie van 1 jaar: m/type, m/type PRO, l/type, e/type, IQ (kinderwagens geproduceerd in 2023) .

Om in aanmerking te komen voor 1 jaar extra garantie hoeft u alleen maar uw Anex kinderwagen binnen 3 maanden na aankoopdatum te registreren op de officiële website en uw originele aankoopbewijs te bewaren (betalingsbevestiging met aankoopdatum).

• Anex garantie is gedekt voor de oorspronkelijke eerste koper, vanaf de datum van aankoop, tegen fabricage- of materiaalfouten, bij normaal gebruik en zolang onderstaande instructies zijn opgevolgd.
• Voor de Air-X, Air-X Travel Cot en Air-Z kinderwagens is de garantieperiode 1 jaar.
• De garantie van Anex garantie dekt de oorspronkelijke koper, vanaf de datum van aankoop, tegen fabricage-of materiaalfouten, op basis van normaal gebruik en zolang deze instructies zijn opgevolgd.
• De garantie van Anex strekt zich niet uit tot onbevoegde kopers van het product bestemd voor wederverkoop of kopers die van plan zijn dit product te gebruiken voor commercieel gebruik, zoals het verhuren van het product aan anderen.
• Deze uitgebreide garantie is niet van toepassing op schade of kosten in verband met defecten veroorzaakt door het niet gebruiken, onderhouden of opslaan van het Anex product zoals aangegeven in de handleidingen of ander verpakkingsmateriaal van het product. De uitgebreide garantie is ook niet van toepassing op een product dat is gewijzigd, veranderd of aangepast ten opzichte van de fabrieksspecificaties.
• De garantie is alleen van toepassing wanneer het product is gekocht bij een erkende dealer en wanneer een correct ingevulde garantieregistratie en een origineel aankoopbewijs worden overlegd.
• BEWAAR UW BEWIJS VAN AANKOOP VOOR SERVICE TIJDENS DE GARANTIE.
• Als u uw Anex kinderwagen cadeau heeft gekregen, vraag dan om het aankoopbewijs, want zonder aankoopbewijs kunnen wij geen garantieservice bieden.
• Eventuele claims met betrekking tot product defecten moeten worden gericht aan uw verkoper of door het invullen van een online formulier met gedetailleerde informatie in de Diensten sectie op de officiële website van Anex.
• Anex kan naar eigen goeddunken repareren, vervangen of terugbetalen.
• De reparatie onder garantie wordt uitgevoerd door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gemachtigde vertegenwoordiger.
• De garantieperiode wordt verlengd naar gelang van het tijdstip van het onderhoud.
• De instantie die de garantie verleent, bepaalt de wijze van reparatie van de kinderwagen.
• Het is noodzakelijk om een schoon product af te leveren, wanneer de service wordt geclaimd.
• Mocht u het garantiebewijs kwijt zijn, neem dan contact op met het Anex serviceteam om de gegevens te gebruiken die u heeft ingevuld tijdens de online registratie van uw garantie.
• De garantie van Anex is alleen geldig en afdwingbaar in het land waar u het product heeft gekocht.
• In het geval van vervanging onder garantie, behoudt het bedrijf zich het recht voor om ontwerpwijzigingen aan de prestaties van het product aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving over de verbetering.
• Anex zal vervangende onderdelen leveren of reparaties uitvoeren zoals bepaald door het bedrijf.
• Anex behoudt zich het recht voor de onderdelen te vervangen door nieuwere modelonderdelen naarmate het product in de loop der tijd wordt verbeterd.

• Bij defecten veroorzaakt door gewone slijtage, zoals versleten wielen en stof door dagelijks gebruik, krassen op het frame en natuurlijke verkleuring van de materialen na verloop van tijd of door het NIET opvolgen van de onderhoudsinstructies.
• Bij schade of reparaties uitgevoerd door niet-erkende vertegenwoordigers.
• Bij defecten veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, instructiefilms of andere richtlijnen van Anex.
• Bij beschadigingen en scheuren die door een klant of een andere persoon zijn veroorzaakt (knopen die mechanisch beschadigd zijn, breuken, deuken, vervormingen veroorzaakt door geweld).
• Bij gebruikte wielen die beschadigd of lek zijn geraakt als gevolg van mechanische handelingen, natuurlijke slijtage of uitputting van hulpbronnen.
• Bij toevallige schade veroorzaakt door een klant of schade veroorzaakt als gevolg van onzorgvuldige houding of gebruik; schade veroorzaakt door natuurrampen (natuurverschijnselen).
• In het geval luchttransport of vervoersschade bij het product.
• In geval van gebruik van accessoires die niet door Anex zijn vervaardigd.
• In het geval van vervormingen van het textielmateriaal.
• Voor de effecten die zijn veroorzaakt door het slingeren van de slede van links naar rechts en de verzwakking van de constructie bij de klinknagels.